Hand vänder tärning med 4g till 5g.Deloittes sammanställning av mobiltrenderna 2021 visar att allt fler användare i Skandinavien har en positiv bild av 5G och kan tänka sig att byta operatör för att få tillgång till det nya nätet. Foto: FrankHH/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en rapport från revisions- och konsultföretaget Deloitte har konsumtionen av 5G i de skandinaviska länderna mer än fördubblats jämfört med förra året. Och det verkar som att operatörernas 5G-kampanjer har haft en positiv inverkan på kunderna, för allt fler ser positivt på femte generationens nätverk och kan tänka sig att byta operatör baserat på täckningen i 5G-nätet.

Deloitte har sammanställt mobilåret i Skandinavien 2021 och det verkar som att allt fler konsumenter har en positiv bild av 5G och har fått en bättre insikt i de möjligheter som den senaste generationens nätverk för med sig. Mer än var tionde, mer exakt 11 procent, i undersökningen använder nu 5G. Det är en fördubbling jämfört med förra årets 5 procent.

Operatörernas 5G-kampanjer har gett resultat

Det har nog inte gått någon förbi att de stora operatörerna har satsat hårt på sina 5G-kampanjer för att pumpa ut så mycket information som möjligt – givetvis för att väcka kundernas intresse för 5G, men även för att stilla den oro som vissa har känt inför det nya nätverkets eventuella effekter. Och kampanjandet har bevisligen inte varit förgäves.

Cirka 23 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att skulle kunna byta operatör baserat på täckningen i 5G-nätet. Det är framför allt yngre personer som är intresserade av att ställa om till 5G, och bland 18–24-åringarna är det hela 35 procent som uppger att de skulle byta operatör för att få tillgång till 5G.

Norge har flest 5G-användare

5G-användandet i Skandinavien må ha tagit fart under det snart gångna året, men utrullningen av 5G är fortfarande i ett relativt tidigt skede. 89 procent är ju ännu inte helt övertygade. Tittar man på utvecklingen i de olika länderna är det Danmark som står för den största ökningen, där antalet 5G-användare ökade från 3 till 11 procent under 2021.

Men det är Norge som har den största andelen 5G-användare med 12 procent. I Sverige ligger motsvarande siffra på 10 procent.