Kvinna håller i ett kontantkort med vänster hand och i höger hand håller hon en mobiltelefon.Från och med 2022 kan anonyma kontantkort till mobiltelefoner förbjudas. Förslaget innebär att alla personer som köper ett kontantkort måste registrera namn

Artiklar

Kontantkort till mobilen som är anonyma bör förbjudas från 2022. Enligt inrikesminister Mikael Damberg kan ett förbud mot kontantkort vara effektivt när det gäller brottsbekämpning, skriver Dagens Nyheter.

När brottslingar kommunicerar använder de oftast anonyma kontantkort för att inte bli upptäckta. Enligt Sigurd Heuman, regeringens utredare, finns det ett stort behov hos polisen att kunna koppla ett mobilnummer till en person, till exempel för att få tillstånd till att avlyssna mobilen i hemlighet.

Registrering på kontantkort kunde införts redan 2012 

Sigurd Heuman föreslår att alla personer som köper ett kontantkort måste registrera sina personuppgifter från 1 januari 2022. Om man redan har ett kontantkort som är anonymt har måste man registrera sig senast den 1 juli.

En utredning från 2012 bedömde redan då att det finns ett stort behov hos polisen att veta vem som står bakom kontantkortet. Men trots det så infördes det aldrig. 

Dåvarande regering såg fler nackdelar än fördelar

Enligt Sigurd Heuman såg inte den dåvarande regeringen fördelarna med att registrera sig på ett kontantkort och de ansåg inte att nyttan uppvägde nackdelarna.

En av nackdelarna var kostnaden för registrering för mobiloperatörerna. En annan nackdel var att en person inte kunde vara anonym men att brottslingar kunde fortsätta vara anonyma genom att låta en annan person registrera sig på kontantkortet, en så kallad målvakt. Dessutom har det varit möjligt att köpa kontantkort anonymt utomlands.

Enligt Sigurd Heuman har flera länder förbjudit anonyma kontantkort. Enligt hans bedömning finns det inget som säger att det blir svårare för mobiloperatörerna, och inskränkningen blir inte speciellt stor när det gäller den personliga integriteten.

Förbud mot anonyma kontantkort kan leda till krypterad kommunikation

Andra invändningar har bland annat kommit från journalistkåren som säger sig använda anonyma kontantkort för att kommunicera med sina källor. Men enligt förslaget ska de uppgifter som registreras vara skyddade. Det är dessutom förbjudet att efterforska källor. 

Om anonyma kontantkort förbjuds ser Sigurd Heuman att det kan leda till en ökad risk att brottslingar övergår till krypterad kommunikation genom sociala appar. Säpo har krävt samma skyldigheter som teleoperatörerna har för de meddelandetjänster som finns i sociala media för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter.

Mikael Damberg tror att det kan vara effektivt i brottsbekämpningen att förbjuda anonyma kontantkort och att det skulle slå undan benen för många brottsupplägg. Regeringen kommer fortsätta att arbeta med förslaget.