ung kvinna i videosamtal med flera personer via mobilenKommunikationen via både mobilsamtal och videosamtal har ökat under året, på grund av de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning. Foto: Vadym Pastukh/Shutterstock.com

Mobilnät

När möjligheten att träffas fysiskt begränsas får man ta till andra lösningar. Det märks i utvecklingen av hur svenskarna har använt mobilerna det senaste året. Telenor har sammanställt surfdata från mer än en miljon mobilkunder för att se hur vår mobilanvändning har förändrats.

Dataanvändningen i mobilnätet har ökat med 42 procent, enligt Telenors sammanställning. Höjdpunkten kom i samband med coronavirusets utbrott mars, med 32 procent högre dataanvändning än månaden innan. 

En stor del av den data som laddats upp under året har bestått av videosamtal. Även bland vanliga telefonsamtal syns en kraftig ökning av både antalet samtal och samtalslängden – med 27 respektive 11 procent.

Trenden har hållit i sig under hela året

Det är inte bara mars månad som sticker ut. Även under hösten har ökningen av surfförbrukning varit påtaglig.

Den här utvecklingen lär inte vända tillbaka bara heller när pandemin är över, tror nätexperten Andres Suazo på Telenor.

– Det är en trend som kommer att fortsätta med i takt med att mobilnätet förstärks och utbyggnaden av 5G tar fart. Jag tror inte att vi inte kommer vara mindre uppkopplade i framtiden än vad vi är idag.

Skillnader mellan åldersgrupper och olika län

Åldersgrupper från 61 år och uppåt har ökat sitt surfande mest under 2020. När det gäller högst dataförbrukning totalt sett har åldersgruppen 41–50 år gått om 18–30-åringarna, som vanligtvis leder.

Ökningen skiljer sig även åt mellan olika platser i landet. Kalmar län ökade sitt surfande mest, med 78 procent. Borgholm var dock den kommun som surfade mest totalt sett.

Telefonsamtalen ökade i sin tur mest i Norrbotten, med 20 procent. Ändå ligger de långt ifrån det län med flest samtal per person. Där leder Blekinge med mer än 500 samtal per person. De längsta samtalen sker i sin tur på på Gotland, med ett genomsnitt på 259 sekunder.