Domarklubba på bord med eu-flagga i bakgrunden.Under 2024 kommer de nya reglerna för internetplattformar, DMA och DSA, träda i kraft. Foto: Marian Weyo/Shutterstock.com

Lagar och regler

Nu har EU godkänt de nya (hårdare) reglerna som riktar sig till företag bakom internetplattformar. Digital Markets Act (DMA) och Digital Services Act (DSA) träder enligt uppgift i kraft under 2024, och efter det riskerar företag böter på 10 respektive 6 procent av de årliga inkomsterna om de bryter mot reglerna. Det skriver Mobil.se.

De uppgraderade regleringarna av internetplattformar, DMA och DSA, har nu godkänts av EU och kommer enligt uppgift att träda i kraft någon gång under 2024.

Häng med så går vi igenom vad de nya reglerna innebär och vilka de riktar sig till!

Digital Markets Act gäller företag med börsvärde på minst 75 miljarder euro

DMA riktar sig endast till företag som har ett börsvärde på minst 75 miljarder euro, och en digital plattform eller app med minst 45 miljoner användare varje månad. De nya reglerna ger bland annat användare rätt att avinstallera appar och program som följer med när man köper en enhet.

Företagen förbjuds även att använda sin marknadsposition och sina plattformar för att gynna sina egna tjänster. De får inte heller utnyttja kundernas personliga data i annonseringssyften utan ett godkännande.

Digital Services Act förbjuder riktad reklam utifrån personliga uppgifter

När DSA träder i kraft förbjuds företag att använda vissa personliga uppgifter i syfte att visa riktad reklam. Det kan till exmpel handla om uppgifter rörande användares religion eller sexuella läggning. Företag bakom en tjänst måste även ge användare möjlighet att välja om de ska kunna bli spårade eller ej.

Reglerna inkluderar förbud mot att rikta annonser mot minderåriga, och även mot att använda så kallade ”dark patterns”. Det senare är namnet på tjänster där man försöker få användare att dela sin information genom att locka med fördelar.

Dyra böter om företag bryter mot reglerna

Det kan bli en dyr historia för de företag som bryter mot de nya reglerna. Brott mot DMA kan innebära böter på 10 procent av de årliga intäkterna, medan brott mot DSA kan landa i böter på 6 procent av de globala intäkterna.