laptop med stetoskop på och en antecknande läkare i bakgrundenVården är den bransch där flest företag uppger att digitaliseringen gått snabbare på grund av covid-19. Foto: create jobs 51/Shutterstock.com

Undersökningar

Pandemin har skyndat på digitaliseringen hos 40 procent av Sveriges företag. Det visar en undersökning som Telia låtit göra. Det är framför allt större företag som uppger en påskyndad utveckling. Mest digitalisering har skett inom vården och i transportbranschen.

Telia har gett Nepa i uppdrag att undersöka hur covid-19 har påverkat digitaliseringen hos svenska företag. Resultatet visar att 40 procent av företagen har skyndat på digitaliseringen på grund av pandemin.

Framför allt är det vårdföretag och transportföretag som har påverkats av digitaliseringseffekterna av pandemin. Det är också en relativt stor andel inom företagstjänster, it- och telekom, tillverkning och byggbranschen. Även handeln uppger i hög utsträckning att de har påskyndat digitaliseringen.

Större företag har digitaliserats snabbare och vill investera mer i teknik

Det är dubbelt så många stora företag som uppger att de digitaliserats snabbare, jämfört med de mindre företagen.

Vidare uppger 70 procent av företagen att de kommer att investera i ny teknik under de kommande två åren. Bland de små företagen är det dock bara 60 procent som uppger detta, medan alla de större och medelstora företagen ger samma svar.

Klyftan är fortsatt stor mellan större och mindre företag

Det här pekar på att de digitala klyftorna mellan olika företag fortfarande är stora. Det är något som berör hela samhället  och som vi måste agera på, menar Telias chef för strategi och affärsutveckling, Daniel Stark.

– Då det här året har varit en digitaliseringskatapult kan man tro att den digitala klyftan har minskat, men tyvärr är skillnaderna fortsatt stora och småföretagarna har svårt att haka på.

Han menar vidare att tekniken egentligen är tillgänglig för alla företag, oavsett deras storlek. Det som behövs är att göra tekniken enklare och tydligare för att alla ska kunna ta del av den.

Alla företag kan investera i tekniken

Det som företag framför allt vill investera i är att kompetensutveckla personal i digitaliseringsrelaterade frågor. Men även att satsa på utrustning för att arbeta mer mobilt.

Det behöver inte vara vare sig svårt eller dyrt att digitalisera sig i dag, menar Daniel Stark. De är framför allt de små insatserna såsom automatiserad fakturering och administration som är viktigast, menar han.

– Har man redan investerat kan det handla om att hjälpa medarbetare i hur tekniken används effektivt. Här finns möjligheter för alla, oavsett bransch.