huaweis logotyp på byggnadEfter förra veckans rättegång dröjer det ytterligare några veckor innan vi vet om Huawei eller PTS får rätt. Foto: JPstock/Shutterstock.com

Säkerhet

Huawei och Post- och telestyrelsen (PTS) möttes i Förvaltningsrätten förra veckan för muntliga förhandlingar. De fick båda lämna sin syn på frågan om att PTS har valt att utestänga Huaweis teknik från Sveriges 5G-nät.

Domstolen beslutade att man ska fortsätta ha skrivväxling i ärendet. Så det slutgiltiga beslutet dröjer ytterligare några veckor.

Huawei: Vi har förtroende hos svenska operatörer

Under rättegången har Huawei berättat om hur bolaget ägs och drivs, och gått igenom sitt arbete med säkerhet som i sin tur byggt upp förtroende hos svenska operatörer. Det berättar Kenneth Fredriksen, som är chef för Huaweis verksamhet i bland annat Norden, i ett pressmeddelande.

– Vi har visat att operatörerna i Sverige ser oss som ledande avseende säkerhet och öppenhet, vilket utgör grunden för detta förtroende.

I sitt slutanförande lyfte Huawei bland annat att PTS inte kan anses ha kommunicerat med Huawei inför beslutet, som de är skyldiga att göra. Den frågan är avgörande för Sveriges rättssäkerhet, menar Huawei, eftersom den andra parten måste få tillfälle att bemöta påståenden som beslutet baseras på.

Räcker kopplingen till Kina som säkerhetsrisk?

Huaweis ombud i domstolsärendet heter Henrik Bengtsson. Han pekar på att PTS inte utredde riskerna tillräckligt noggrant. Att Säkerhetspolisen lyft fram Huawei som en säkerhetsrisk är bara grundat på att bolaget är kinesiskt, menar han, vilket får oproportionerligt stora konsekvenser.

– Rättegången handlar om Huaweis rättigheter i Sverige. Relationerna mellan Sverige och Kina bör hanteras någon annanstans.

Han påpekar även att PTS beslut påverkar hur andra länder kan tänka sig att handla med och investera i Sverige i framtiden.

PTS: Beslut om rikssäkerheten ska inte ligga på operatörerna

Det som PTS pekar på i sin tur är att kinesiska företag har en lagstadgad skyldighet att dela information med kinesiska staten om den skulle kräva det. Därmed utgör kopplingen till Kina en säkerhetsrisk för Sverige, skriver SvD Näringsliv.

Verksjuristen Per Andersson påpekade i rätten att Huaweis föreslagna lösningar utgår från att operatörerna själva ska bedöma riskerna, vilket PTS ifrågasätter. När det handlar om Sveriges säkerhet ska det ansvaret inte ligga på operatörerna, som är beroende av utrustningsleverantören, menar myndigheten.