människor kliver av pendeltåg på stockholms stationFärre har rest i kollektivtrafiken på morgnarna efter att restriktionerna infördes. Men nu börjar rörelsen öka på centralstationerna. Foto: Ivanova Tetyana/Shutterstock.com

Undersökningar

Tre har mätt rörelsen på Sveriges fyra första centralstationer sedan pandemin började. Efter en stadigt låg nivå under större delen av 2020 syns nu en tydlig ökning under de senaste veckorna.

Invånarna i Sveriges största städer har börjat resa mer i kollektivtrafiken nu i början av året. Det visar anonymiserad data som Tre har samlat in via Jobbindikatorn.

Ökningen påminner om den som skedde i höstas, när semestern tog slut och jobb och skolor drog igång. Men nu sker ökningen från en betydligt lägre nivå än tidigare.

Restriktioner har lett till mindre resande i kollektivtrafiken

Under det gångna året har operatören Tre mätt antalet människor i kollektivtrafiken i början av arbetsdagen. I det stora hela har mängden personer i rörelse varit under hälften av normalnivåerna en normal vecka.

Första gången som morgonruschen minskade drastiskt var i mars, när de första restriktionerna infördes i Sverige. Då var bara 39 procent i rörelse jämfört med tidigare. Motsvarande andel var 45 procent i Göteborg, 50 procent i Malmö och 59 procent i Uppsala.

När nya restriktioner infördes i oktober minskade rörelsen ännu mer. På vissa håll blev den till och med lägre än i mars. Den sista veckan i december var siffrorna de lägsta på hela året i alla fyra städerna.

Nu ökar resandet tydligt igen

Enda undantaget från de lägre nivåerna var i början av hösten. Då ökade antalet personer till 70 procent av normalveckan i alla tre storstäderna. I Uppsala var antalet personer rentav uppe i detsamma som innan pandemin.

Några veckor senare slog dock den andra vågen till över Sverige. Då minskade även trafiken.

Nu i början av 2021 är siffrorna på väg uppåt igen. I Uppsala har rörelsen på centralstationerna ökat mest, upp till 71 procent av normalveckan. Göteborg och Malmö visar på 39 procent, och Stockholm 33 procent.