mobilmast skickar ut signaler mot blå himmel i bakgrundenAuktionen kommer att avgöra hur stort utrymme olika operatörer kommer att få i sitt 5G-nät. Foto: Kitawit Jitaton/Shutterstock.com

Mobilnät

I dag inleds den omdebatterade auktionen där frekvenserna för 5G-nätet ska delas ut. Di Digital förklarar vad det är som ska delas ut och hur budgivningen går till.

Det är fyra aktörer som ska delta i auktionen. Telia och Tre är förstås två välkända operatörer. Även Tele2 och Telenor är med, men i form av sitt gemensamma bolag Net4mobility. Den fjärde aktören är Teracom, statens bolag för digital infrastruktur.

De flesta operatörer kommer att använda sina frekvenser kommersiellt. Teracoms tilldelade frekvenser kommer till stor del att användas till samhällsbärande funktioner, till exempel inom skogsbruk, el- och vattendistribution och eventuellt även sjukvård och polis.

Utrymme i två gigahertzband ska fördelas

Det som ska auktioneras ut är utrymme i de gigahertzband som ska användas för 5G-nätet. För att bygga ett fullgott 5G-nät behövs minst 100 megahertz, enligt Di Digital. 

Det är framför allt 3,5 gigahertzbandet som är intressant för auktionen, eftersom det är EU-standarden för 5G. I det bandet säljs ett utrymme på 320 megahertz, uppdelat i olika block med 20 megahertz vardera. Varje block har utgångspriset 100 miljoner kronor.

Om någon aktör skulle få mindre än 80 gigahertz har de förtur i auktionen för 2,3 gigahertzbandet i stället. Där ska ett utrymme på 80 megahertz delas ut. Utgångspriset i det bandet är 20 miljoner kronor per block med 10 megahertz.

Operatörerna budar på antalet block de vill ha

Aktörerna ska ange till Post- och telestyrelsen hur många block de vill köpa och vad de vill betala för dem. Förmodligen kommer antalet megahertz inte att räcka till alla aktörernas efterfrågan. Då höjs priset på blocken, och aktörerna får sänka sina krav på antalet block.

När aktörernas efterfrågan på utrymme har kommit ner till de megahertz som finns tillgängliga, är den första delen av auktionen slut.

Placeringen i frekvensbandet är också avgörande

I nästa del budar aktörerna på om de vill att deras frekvenser ska ligga högt, lågt eller i mitten av frekvensbandet. De får också uppge vad de kan betala för placeringen. Därefter fördelar Post- och telestyrelsen platserna.

Var operatörernas frekvenser ligger i dag kan ha inverkan på den delen av auktionen, berättar chefsjuristen Stefan Backman på Tele2.

– Det finns befintliga lokala tillstånd i de här frekvenserna som gäller fram till 2023. Om någon ligger och sänder där så blockeras du som operatör fram till dess.