kvinna vinkar till telefon med laptop framför sigVåra ändrade vanor under pandemin märks tydligt både i mobiltrafiken och i ökningen av bredband via fiber. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Rapporter

Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställt rapporten Svensk telekommarknad för 2020. Inte helt oväntat har användningen av mobilnätet ökat snabbare än någonsin. Även bredbandsabonnemang med höga hastigheter har ökat, skriver PTS i ett pressmeddelande.

En viktig förklaring till ökningarna är förstås vårt förändrade beteende under pandemiåret. Det berättar generaldirektören för PTS, Dan Sjöblom.

– Hemmen har av många använts för såväl undervisning som arbete under 2020 vilket ökat kraven på snabbt bredband, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Intensiv ökning av datatrafiken i mobilnätet

Under året ökade datatrafiken i Sveriges mobilnät med 36 procent. Året innan var ökningen bara 26 procent, så det har gått betydligt fortare under pandemin. Den mesta trafiken har har gått via 4G-näten, men årets rapport visar för första gången också 5G-användningen som kommit igång i Sverige.

Även mobilsamtalen ökade snabbare, med 11 procent det senaste året. Sms är dock den enda aktiviteten i mobilnätet som har minskat under 2020, med 17 procent.

Rapporten visar dock också att intäkterna för mobiltelefoni och mobilt bredband minskade under samma år. Det kompenserades dock av ökade intäkter från fasta bredband.

Allt fler fiberabonnemang, men kopparnätet försvinner

Fasta bredband via fiber ökade med 9 procent under året. Nu står fiberabonnemangen för tre av fyra av alla abonnemang för fast bredband. Bland dessa fasta abonnemang har över åtta av tio stycken nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer.

Abonnemang via kopparnätet minskade och är i dag nere i bara 360 000 abonnemang. Det är mindre än hälften så många än antalet kopparnätsabonnemang som fanns för tre år sedan.

Fast telefoni har minskat utom för företag

Även för fast telefoni har abonnemangen minskat rejält, med 15 procent. Det gäller både telefoni via kopparnätet och ip-telefoni.

Dock ökade faktiskt trafikminuterna med fast telefoni bland företag. Det tros också vara en effekt av pandemin, enligt PTS, eftersom företagskunderna använder telefonabonnemangen mer.