spårvagn och människor i rörelse på kungsportsplatsen i GöteborgFrån förra söndagen till nu i söndags ökade antalet människor på Kungsportsplatsen i Göteborg med 132 procent. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Undersökningar

Tre har sedan en lång tid tillbaka mätt rörelserna från vecka till vecka på populära nöjesstråk i Sveriges storstäder. I helgen rusade siffrorna drastiskt uppåt, förmodligen tack vare det efterlängtade vårvädret. Operatören sammanfattar i ett pressmeddelande hur ökningen sett ut.

Solen tittade fram på allvar under helgen, och det syns väldigt tydligt i Nöjesindikatorn från Tre. I de tre svenska storstäderna var det betydligt mer folk i rörelse på populära mötesplatser än på länge.

 Om man tittar på vår data och jämför den med förra helgen, ser det ut som att det fina vårvädret bidrog till att svenskarna befann sig utomhus, säger Tres kommunikationsdirektör Mårten Lundberg.

Samtliga mätningar gjordes mellan klockan 16 på eftermiddagen och klockan 19 på kvällen var och en av helgdagarna.

132 procent ökad rörelse på Kungsportsplatsen i Göteborg

I Göteborg var ökningen som störst, framför allt i området kring Kungsportsplatsen. Jämfört med söndagen innan ökade antalet människor i rörelse så mycket som 132 procent till nu i söndags.

I Stockholm ökade rörelsen med 57 procent på Stureplan och med 49 procent på Nytorget. Malmös nöjesplats Lilla torg hade 46 procent fler personer i rörelse än helgen innan.

Söndag och fredag är populära dagar att träffas utomhus

Nöjesindikatorn visar också vilka dagar som är mest populära att röra sig ute på. Just söndagen hade de allra största ökningarna procentuellt sett för alla städer. Men även på fredagen skedde en stor ökning från helgen innan, vilket tyder på att det är en populär dag att umgås utomhus.

På Kungsportsplatsen var ökningen 20 procent från förra helgen. Stureplan och Nytorget hade 37 respektive 35 procents ökning, medan Lilla torg bara hade 11 procent.

Lördag var ökningen däremot inte alls lika hög. Tvärtom var besöksantalet till och med mindre på Stureplan och Lilla torg: -9 respektive -2 procent av besöksantalet helgen innan.