Han håller upp jordklot med ikoner för olika digitala tjänster.En ny rapport från ITU visar att internetanvändningen i världen ökade kraftigt under pandemin, men att det samtidigt är en relativt stor del av befolkningen som lever i digitalt utanförskap. Foto: Blue Planet Studio/Shutterstock.com

Rapporter

Internationella teleunionen (ITU) har nyligen presenterat en rapport om internetanvändningen i världen, och man kan snabbt konstatera att siffrorna har stigit rätt kraftigt under pandemin. Nu är det 4,9 miljarder som använder internet, jämfört med 4,1 miljarder 2019. Samtidigt lever 2,9 miljarder av världens befolkning fortfarande i digitalt utanförskap och saknar helt erfarenhet av internet. Det rapporterar ComputerSweden.

Det kommer kanske inte som någon större överraskning av internetanvändningen har gått spikrakt uppåt under pandemin. En ny undersökning från ITU visar nu exakt hur mycket användningen av internet har ökat världen över. 2019 var det 4,1 miljarder av världens befolkning som använde internet, och i år uppgår siffran till 4,9 miljarder. Den största ökningen noterades under 2020, när allt fler började både arbeta och studera i hemmet.

2,9 miljarder människor saknar internet-erfarenheter

Användningen av internet må ha ökat, men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är en relativt stor del av världens befolkning som inte har några internet-erfarenheter alls. 2,9 miljarder, vilket motsvarar 37 procent av världens befolkning, lever i det som kallas digitalt utanförskap.

Av dessa 2,9 miljarder är det 96 procent som bor i länder som klassas som fattiga, medan 4 procent lever i ”rika” länder.

Internetanvändningen skiljer sig mellan landsbygd och stad

Enligt ITU:s rapport så skiljer sig internetanvändningen även mellan landsbygd och stad. 76 procent av de som är bosatta i en stad har tillgång till internet, medan motsvarande siffra för boende på landsbygden ligger på 39 procent. Internetanvändningen är med andra ord nästan dubbelt så hög bland storstadsborna.

Fortsatt utbyggnad ska minska det digitala utanförskapet

Man hoppas nu på att den fortsatta internet-utbyggnaden ska få antalet personer som lever i digitalt utanförskap att sjunka under åren framöver.