Anders Nilsson och Mikael Larsson från Com Hem ingår i den nya ledningen. Foto: Pressbilder.

Företagsaffärer

Tele2 presenterade under föregående veckan den nya ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget Tele2 & Com Hem. Den nya ledningen kommer bestå av Mikael Larsson, Samuel Skott, Karin Svensson och Stefan Backman. 

Tele2 inledde tidigare i år en sammanslagning med bolaget Com Hem. Nu presenterar företaget den nya ledningsgruppen som kommer att rapportera till företagets nya vd Anders Nilsson. 

I samband med att den nya ledningen sammanställts lämnar även två tidigare högt uppsatta anställda inom Tele2. Både Richard Peers, HR-direktör, samt Lars Nordmark, finanschef. Båda kommer att lämna bolaget inom den kommande framtiden. 

Tele2 slås samman med Com Hem 

Orsaken till att den nya ledningsgruppen sammanställs är en fusion av Tele2 och Com Hem. I praktiken innebär det att de befintliga företagen kommer genomgå en sammanslagning, vilket även kräver en gemensam ledning. 

Fusionen har ännu inte slutförts, vilket innebär att företagen i dagsläget bedrivs separat. Tele2 flaggar även för att det kan komma att ske nya nomineringar till ledningsgruppen innan fusionen är avklarad. 

Ledningsgruppen består främst av intern kompetens 

Den ledning som i dagsläget presenterats består främst av tidigare framträdande personer inom båda bolagen. Mikael Larsson som blir finansdirektör är för närvarande redan finansdirektör för Com Hem. Även Samuel Skott, nuvarande vd för Tele2, tar rollen som ansvarig för Sweden Consumer i det nya bolaget. 

Även Stefan Backman som tidigare jobbat som chefsjurist för Tele2 får en ny position som Group General Counsel i det nya företaget. Den enda externa rekryteringen till det nya bolaget blir därför Karin Svensson, som blir Chief People and Change Officer. Hon har tidigare varit HR-direktör på Bisnode, kreditupplysningsföretaget. 

Den nuvarande HR-direktören Richard Peers och finanschefen Lars Nordmark från Tele2 kommer att lämna företaget i samband med att fusionen färdigställs. Vd för det sammanslagna företaget kommer att bli Anders Nilsson som för närvarande är vd för Com Hem.