mobiler och småelektronik i byrålådaRegeringen vill införa ett system för att samla in gammal småelektronik som blir liggande hemma hos konsumenter. Foto: junpinzon/Shutterstock.com

Rapporter

Regeringen har låtit utreda sätt att ta vara på mer småelektronik som blir liggande hemma hos kunderna. Men miljöministern och ansvarig utredare har olika syn på vilket system som vore bättre, skriver Ny Teknik.

Det pågår en statlig utredning av ett pantsystem för mindre elektronik, exempelvis mobiler och surfplattor. Syftet ska vara att fler småapparater ska lämnas in, återanvändas och återvinnas, så att vi kan minska elavfallet.

Men regeringens utsedde utredare Gunnar Fredriksson tycker att en annan lösning vore bättre.

– Vi ser en pant som komplicerad att införa och det löser bara en begränsad del av de problem som vi identifierat.

Förslag att utöka producentansvaret i stället

I stället tycker han att mobiltillverkarnas ansvar för att ta vara på avfallet ska utökas. Gunnar Fredriksson föreslår att producenterna själva ska se till att kunderna får lämna in använda mobiler och surfplattor i butik och att apparaterna hanteras på lämpligt sätt.

Även tillverkarna själva ser hellre utökat producentansvar, menar utredaren.

Ett hinder kan vara att konsumenter undviker att lämna in mobilen för att de har personliga uppgifter sparade i dem. Om en sådan insamling infördes skulle mobiltelefoner även kosta 30–40 kronor mer än i dag för att kunna finansiera det extra arbetet.

Miljöministern: Pantsystem tar bättre vara på gamla mobiler

Men Per Bolund, miljöminister, invänder med att ett pantsystem skulle samla in en miljon fler mobiltelefoner än ett utökat producentansvar skulle göra.

En beräkning som gjorts genom en enkätundersökning visar att nästan 25 miljoner mobiler finns liggande hemma hos konsumenter i Sverige. Därför vill Per Bolund se ett pantsystem enligt vad som stod med i januariavtalet.

Systemet kan införas för mobiltelefoner 2023

Därmed har utredaren också föreslagit hur ett sådant pantsystem skulle kunna se ut. Det skulle i första hand införas bara för mobiltelefoner, på grund av deras korta livslängd och värdet hos metallerna som de är tillverkade av.

Förslagsvis skulle den aktör som säljer mobiltelefonen utfärda ett pantbevis. När man sedan lämnar in sin gamla telefon ska man kunna få 100 kronor tillbaka mot att visa upp pantbeviset.

Problemet här är att pantbeviset lätt kan tappas bort, framför allt om mobiltelefonen säljs vidare i andra hand.

Väljer politikerna detta system kan det införas i januari 2023.