utsikt över Åres skidbackarDet var fler svenskar som besökte Åre under årets sportlov än 2020. Foto: Jonlevbeckmann87/Shutterstock.com

Undersökningar

Åre fick en hel del besök av skidåkare från Göteborg och Malmö under sportlovsveckorna 79. Däremot minskade antalet resenärer till de andra populära skidorterna Sälen och Vemdalen. Data från operatören Tre visar även på lägre ökning av fjällresande hos stockholmarna.

Sportlovsveckan har passerat för många delar av Sverige under veckorna 7 till 9. Trots de rådande omständigheterna var det många som valde att åka till svenska skidorter under lovet. Det visar anonymiserad data som Tre samlat in från mobiltrafiken under dessa veckor.

I de svenska fjällen var det antingen lika många besökare som förra året, eller till och med ännu fler.

Framför allt i Åre var betydligt fler människor i rörelse än under sportlovsveckorna förra året, säger Tres kommunikationsdirektör Mårten Lundberg.

Besöksantalet i Åre ökade mest

Vecka 7 ökade antalet besökare i Åre med 55 procent mellan 2020 och 2021. Vecka 8 visade liknande siffror för orten, nämligen en 47 procents ökning.

Vecka 9 var skillnaderna från 2020 inte längre lika stor. Då var ökningen för Åre 18 procent.

Minskat antal besökare i Sälen och Vemdalen

I Sälen var ökningen bara 15 procent under vecka 7, och i Vemdalen var besöksantalet detsamma som ifjol. Under vecka 8 minskade sedan besöksantalet med 5 procent, medan Vemdalen nu ökade med 10 procent.

Vecka 9 minskade besöksantalet i både Sälen och Vemdalen med 12 respektive 9 procent.

Fler reste till Åre från Göteborg och Malmö än från Stockholm

Det var särskilt många besökare från Göteborg och Malmö i Åre det här året. Möjligtvis kan det bero på att göteborgarna och malmöborna som vanligtvis åker till Alperna valde att stanna i Sverige och välja Åre i stället.

När det gäller Stockholmarna syntes inte en riktigt lika tydlig ökning. Det är främst det som bidragit till det minskade antalet resenärer till Sälen och Vemdalen.