man med bil håller upp telefonen och söker efter täckningDet finns platser på olika håll i Sverige där inget av operatörernas mobilnät har täckning. Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Undersökningar

Jämtland är den region där störst procent av ytan saknar mobiltäckning. Stockholm är i stället regionen som har minst radioskugga. Det skriver Mobil.se efter en undersökning från undersökningsföretaget Tutela.

Tutela Technologies är ett undersökningsföretag som gör telekommätningar. Bland annat brukar de ta fram statistik över hur bra täckning olika operatörer har i sina mobilnät.

Nu har Tutela samlat in data från mobilanvändare i Sverige för att ta reda på vilka platser i landet som är helt utan mobiltäckning. Både platser utomhus och inomhus har tagits med i mätningen. De platser som har obefintlig täckning är alltså platser som ingen operatör når med sitt mobilnät.

Störst yta utan täckning i Jämtland

Det är i Jämtlandsregionen som störst procent av ytan helt saknar täckning. Där är täckningen obefintlig på 8 procent av regionens yta. Det är betydligt större yta än i Kronoberg som kommer näst på listan med cirka 4,7 procent. Västerbotten är på tredje plats med cirka 3,5 procent.

Den region som har mest heltäckande mobilnät är Stockholm. Där är det cirka 0,5 procent av ytan som saknar täckning. Näst bäst är Västmanland, följts av Skåne.

Det kan förstås finnas fler platser i Sverige med svag eller obefintlig täckning. Mätningen är baserade på användardata, vilket innebär att bara platser där människor faktiskt använder mobilen finns med i undersökningen.

Finns olika lösningar för att förbättra dålig täckning

Varför täckningen saknas på dessa platser varierar. För inomhusmiljöerna handlar det ofta om tjocka väggar i betong eller andra solida material, exempelvis på sjukhus. De problemen kan troligtvis lösas genom att använda antenner och öppna wifi-nätverk.

Utomhus är det snarare kuperad terräng som orsakar dålig täckning, alternativt att signalen är för svag från närmaste mast. Fler master och andra tekniker, till exempel lågbandsfrekvenser, kan vara lösningar där. Här kommer förstås 5G-utbyggnaden att göra stor skillnad.