Artiklar

EU har beslutat om att införa ett pristak för samtal och sms mellan EU-länder. Pristaket ska förhindra operatörer från att ta betalt allt för stora pengar. De nya reglerna kan införas först 2020.

EU:s medlemsländer, EU-parlamentet och EU-kommissionen har tillsammans beslutat om att införa ett pristak för samtal och sms inom EU/EES.

Det innebär att det inte längre ska kosta lika mycket att ringa till utlandet från Sverige. Samtal mellan två EU-länder ska inte få kosta mer än knappt två kronor. Sms ska inte få kosta mer än 60 öre.

– Ur ett långsiktigt perspektiv tror jag att det är väldigt viktigt att vi får moderna regler för att se till att konsumentpriserna hålls nere och vi får tydliga regler för alla, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, till TT.

Operatörerna har tjänat stora summor på samtal och sms till utlandet

Genom att införa ett pristak kan operatörerna inte längre tag ut stora summor pengar för samtal och sms inom Europa. Det har annars varit vanligt förekommande att företag tjänat stora summor pengar, enbart på samtal inom EU eller EES.

Beslutet som EU tagit måste godkännas innan det kan genomföras. Därmed väntas reglerna inte träda i kraft förrän om två år.

Du ringer, smsar och surfar inom EU/EES för samma kostnad som i Sverige

Att göra samtal inom Europa billigare är något man inom EU arbetat med under en längre tid. Förra året avskaffades roamingavgifter inom EU/EES. Det har gjort det billigare att ringa, smsa, och surfa i utlandet. Det förutsätter dock att man förhåller sig till det operatörerna anser vara skälig användning.

Operatörerna har dock möjlighet att begränsa datamängden som en kund kan använda i utlandet. Begränsningar får dock bara göras om man betalar mindre än 3,85 euro per GB.

Denna databegränsning får dock bara användas om operatören informerat om detta. När datamängden väl förbrukats måste kunden även få reda på det. Det går dock att surfa därefter men till en annan prisplan.

Tänk på! Avskaffandet av roamingavgifter gäller bara för personer som är på en tillfällig visit i ett annat EU/EES-land. Är förbrukningen, under fyra månader, större i utlandet än i landet abonnemanget kommer ifrån blir kostnaderna högre.