Hand sträcker upp smartphone mot himlen.PTS har undersökt hur väl operatörernas täckningskartor stämmer med den faktiska täckningen i olika delar av landet. Det visade sig finnas rätt stora skillnader på sina håll. Foto: Iren Key/Shutterstock.com

Rapporter

Via stickprovskontroller har Post- och telestyrelsen (PTS) upptäckt att operatörernas täckningskartor inte alltid stämmer överens med verkligheten. Myndigheten har gjort mätningar på 52 platser i 17 olika områden över hela landet och i vissa fall fanns det rätt stora skillnader mellan den redovisade och faktiska täckningen. Telia visade sig vara ”värst” . Det skriver Mobil.se.

PTS har sett över operatörernas täckningskartor och hur väl de stämmer överens med den faktiska täckningen ute i landet. Mätningarna är gjorda på 52 platser i 17 olika områden. Undersökningen visar att vissa operatörer varit lite väl optimistiska med den redovisade datan, och att den faktiska täckningen är betydligt sämre än vad täckningskartorna indikerar.

Alla operatörer hade vissa avvikelser, men enligt PTS var det Telia som hade störst skillnader mellan karta och uppmätt täckning.

Bra täckning överlag i Sverige

Magnus Leijel, chef på PTS enhet för spektrumtillsyn, betonar dock i ett pressmeddelande att täckningen i mobilnäten är väldigt god överlag i Sverige. Och att undersökningen endast visar hur väl operatörernas kartor stämmer med den faktiska täckningen i specifika områden.

Han menar att man därför bör vara försiktig med att dra slutsatser enbart baserade på dessa resultat.

Operatörerna kan behöva se över sin information

Magnus Leijel tillägger att en täckningskarta baseras på beräkningar och att den därför aldrig kan återge den faktiska täckningen fullt ut. 

–  Men är skillnaderna stora finns det anledning för operatören att fundera över hur de tas fram, konstaterar han i pressmeddelandet.

PTS föreslår uppdaterad samsyn kring täckningskartorna

PTS föreslår nu att man bör uppdatera samsynen kring täckningskartornas presentation, så konsumenterna lättare, och på ett helt korrekt sätt, ska kunna jämföra kartorna och göra val som de blir nöjda med i längden.