Artiklar

För många är mobilen utan surf en mardröm. Av denna anledning så köper också allt fler större datamängder. För den som är långsiktig och eftertänksam finns det dock pengar att spara på att köpa ett kontantkort med precis rätt surfmängd.

Surfmängder skiljer sig mycket åt 

Hur mycket surf du behöver är högst individuellt. Sett till alla mobilanvändare finns hela spektret, de som vill ha kontantkort med så mycket surf som möjligt och de som helst vill ha kontantkort utan surf. För att du ska ha någon aning om hur mycket data du vill ha på ditt kontantkort så gäller det därför att utgå ifrån dig själv. Det första steget är att börja notera hur mycket du använder mobilen för att streama, lyssna på musik och så vidare. Efter att du har fått en bild av hur mycket av dessa tjänster du använder kan du också uppskatta hur mycket surf du behöver. 

Olika tjänster drar olika mycket surf

Att streaming och musik drar olika mycket data kanske inte kommer som en överraskning, men få vet ungefär hur mycket data det faktiskt drar. Här är några minnesregler som kan vara värda att tänka på: 

  1. Streama film och serier.  Att kolla på film och serier i mobilen drar mycket data. Generellt brukar man säga att det drar 1 GB varje timme. 
  2. Musik. Att lyssna på musik drar uppskattningsvis 0,067 GB i timmen vilket innebär att 1 GB räcker till 15 timmars musiklyssnande. 
  3. Hemsidor. Att surfa runt på hemsidor drar förhållandevis lite data. Att besöka en hemsida drar i snitt någonstans kring 0,0033 GB vilket innebär att 1 GB räcker till 300 hemsidor. 

Om du under en månad noterar hur mycket du använder dessa tjänster kan du alltså uppskatta hur mycket data du bör ha på ditt kontantkort. Efter att du vet det återstår det bara att hitta det kontantkort som passar dig bäst. Enklast är om du jämför kontantkort för att hitta det som har lägst pris och som passar dig. 

Prova flera surfmängder

Även om du tecknar ett kontantkort som du är nöjd med kan dina surfvanor ändras. För att hitta den surfmängd som faktiskt passar dig bäst gäller det att våga byta. Du behöver inte nödvändigtvis byta operatör, men även det kan ibland vara att rekommendera. Genom att byta surfmängder och operatör kan du dels få bättre förståelse för hur mycket surf du behöver, men även hitta en operatör som du verkligen trivs med.