hand vänder träkloss från texten 4G till 5GSvenskarnas förväntningar på övergången från 4G till 5G ser ungefär likadana ut som vid övergången från 3G till 4G. Foto: Monster Ztudio/Shutterstock.com

Undersökningar

Tre har låtit Kantar Sifo undersöka inställningen till 5G hos allmänheten i Sverige. Resultatet visar att förväntningarna är mer realistiska än vid förra undersökningen i somras, men att många fortfarande har dålig koll på det nya nätet.

Intresset för 5G har ökat sedan Tre gjorde samma undersökning för nio månader sedan. Nu uppger 6 procent av Sveriges befolkning att de redan har skaffat 5G.

Tre av tio kan mycket väl tänka sig köpa en 5G-telefon vid nästa mobilköp, och en tiondel är till och med mycket intresserade.

Fortsatt låg kännedom om 5G hos allmänheten

68 procent av de tillfrågade har låg kännedom eller ingen kännedom alls om skillnaden mellan 5G och 4G. En av tre menar i stället att de har bra koll på skillnaden.

Situationen liknar den som fanns när 4G var nytt och Sverige skulle övergå dit från 3G.

– Vi operatörer har en uppgift att visa vilken enorm förändring 5G kommer att medföra. Tre bygger under 2021 ut 5G i våra storstäder och våra kunder kan dra nytta av att vi är operatören med mest 5G-spektrum per användare, säger Tres vd Haval van Drumpt.

Många tror att genomslaget för 5G dröjer 

Nästan hälften av de tillfrågade tror att det är först 2023–2024 som den bredare allmänheten kommer känna till och använda 5G. 22 procent tror att det dröjer hela fyra år innan genomslaget kommer, vilket är fler än tidigare.

7 procent tror i stället att 5G slår igenom redan inom ett år. Det är färre än vid senaste undersökningen, då andelen var 12 procent.

Det som krävs för att 5G ska slå igenom är dels att fler 5G-mobiler till bra priser behöver lanseras, dels att 5G-näten byggs ut mer. Enligt Haval van Drumpt kommer detta att ske inom det närmsta året.

Troligtvis har befolkningens bedömning påverkats av att spektrumauktionen sköts upp vid flera tillfällen.