En bild på unga människor som diskuterar framför datornDigitala verktyg som fungerar dåligt skapar stress på arbetsplatsen.

Undersökningar

Digitala verktyg som används på arbetsplatser är tänkt att förenkla och effektivisera verksamheten. Men enligt en studie Telenor låtit genomföra visar det sig att fler än hälften av alla arbetstagare blir stressade av de digitala verktygen.

Chattverktyg, dokumenthantering, videomöten och andra digitala tjänster används flitigt på arbetsplatser runt om i landet. Tjänsterna är tänkta att förenkla och effektivisera på arbetsplatsen men för många visar det sig ha motsatt effekt.

Operatören Telenor har låtit genomföra en undersökning bland tjänstemän och det visar sig att drygt 60 procent tycker att tjänsterna leder till stress och frustration. Anledningen till detta beror oftast på teknikstrul men även otydlighet gällande när tjänsterna ska användas. Dessutom är det ofta vanligt att kunder och kollegor använder andra tjänster vilket kan ställa till det ännu mer.

Företagen oroar sig över att halka efter i digitaliseringen

Många företag köper in digitala verktyg i hopp om att det ska hjälpa företaget. Det finns dessutom företag som gör det i rädsla av att hamna efter i digitaliseringen. Detta leder till att man köper in digitala verktyg man egentligen inte behöver. Enligt undersökningen visar det sig nämligen att en klar majoritet vill se över de digitala verktygen och rensa bort, alternativt byta ut några av dem.

Utan någon tydlig struktur och tanke kring varför man köper in verktygen skapas istället en stress hos de anställda och möjligheten att effektivisera verksamheten går förlorad.

[Ads1]

Krävs tydliga riktlinjer och utbildningar

Telenor Företags verksamhetschef, Mats Almgren, tror att det krävs tydliga riktlinjer och utbildningar för att alla ska förstå de digitala verktygen som tillhandahålls på arbetsplatsen. Först då kan verktygen användas på ett korrekt sätt.

I dagens läge har en majoritet inte fått någon utbildning i hur verktygen fungerar och på nästan hälften av arbetsplatserna saknas det tydliga riktlinjer i hur verktygen ska användas.

– Med en större tydlighet och högre digital kompetens kan vi få till ett mer effektivt samarbete, säger Mats Almgren.