Lanseringar

Den 20 februari lanserade Telia den nya sajten Digitala Sverige. Här vill Telia öppna upp för en dialog om hur Sverige kan ta täten i digitaliseringens utveckling. Med Digitala Sverige är Telias huvudsakliga fokus möjligheten att koppla upp sig överallt, digital inkludering och säkerhet.

Telia vill öppna upp för en dialog om digitaliseringens utveckling 

Telia menar att Sverige har en tydlig gemensam bild kring det faktum att vårt land har allt att vinna på att ligga på den digitala utvecklingens absoluta framkant. Genom att lansera Digitala Sverige och öppna upp för en dialog vill Telia bidra med en hållbar digitalisering som inkluderar alla. Dialogen är tänkt att inkludera allt i från hur alla kan få tillgång till Telias nätverk utan hinder till hur de kan använda digitaliseringen till att lösa stora samhällsutmaningar och kriser. 

Genom att se till att digitaliseringen utvecklar sig snabbt och ambitiöst vill Telia se till att underlätta livet för de som bor i städerna för såväl de som bor på landsbygden, minska kostnaderna för privat och offentlig service och öka säkerheten för långsiktig jobbtillväxt.

Genom Digitala Sverige vill Telia minska det digitala utanförskapet

I samband med att arbete, fritid och välfärd blir allt mer digitaliserat blir också det digitala utanförskapet större. På Digitala Sverige skriver man att undersökningar visar på att över en miljon människor i Sverige saknar kunskapen och förmågan att ta del av det digitala samhället.  Det digitala utanförskapet finns främst bland äldre som på många sätt är de som har mest nytta av den digitala servicen. Detta kan hjälpa äldre att hålla kontakt med familj och vänner genom sociala medier, städhjälp och hemkörd mat.

Telia har nu utvecklat ett utbildningskoncept som ska minska det digitala utanförskapet. ”Mer Digital” är ett projekt där skolungdomar tillsammans med frivilliga från kommunen lär äldre hur man blir mer digital. Telia utbildar skolungdomarna som i sin tur utbildar de äldre.

Tanken är att lära de äldre allt i från hur man använder e-mail, Facebook och Skype till hur man laddar ner sitt mobila bank-ID och lyssnar på radio direkt i mobilen. Sunne kommun är först ut med förhoppningen att äldre får ett ökat användande av kommunens e-tjänster.