händer klipper simkortshållare med en saxTele2 kapar sina simkortshållare med hälften för att spara på plast och minska sina utsläpp. Foto: monte_a/Shutterstock.com

Lanseringar

Mindre format på simkort ska spara in många ton plast och koldioxid per år. Det är målet med Tele2:s nya satsning där de minskat sina simkortshållare till halva storleken. Operatören har även fler miljöprojekt på gång.

De allra flesta behöver ett simkort när de skaffar ett kontantkort eller abonnemang hos en operatör. Men ett simkort tillverkas av plast, vilket riskerar att bidra till plastavfall som skadar klimat, hav och djur.

Tips! Har du en enhet som stöder e-sim? Då behöver du inget plastkort alls, utan kan beställa kontantkort som e-sim i stället. Tele2:s lågprisalternativ Comviq är en operatör som erbjuder detta.

Tele2 vill minska den miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Ett första steg är att de minskar simkortshållarna till halva storleken.

Halva storleken betyder hälften så mycket plastavfall

Dagens hållare som simkorten levereras i är ungefär lika stora som ett kreditkort. Om de i stället görs hälften så stora sparar man också in på hälften av råvarorna som behövs för att tillverka varje simkort. Dessutom minskar simkortshållarens vikt med mer än hälften.

Totalt innebär det att Tele3 sparar in omkring 6 ton plast per år och 35 ton koldioxidutsläpp. Men det är bara början på de förändringar som operatören planerar att göra.

– Som nästa steg genomför vi en pilot med simkort och halverade hållare som tillverkats av enbart återvunnen plast, för att minska miljö- och klimatpåverkan ytterligare, säger operatörens hållbarhetschef Erik Wottrich.

Tele2 uppmanar till miljömedvetenhet hos kunderna

Tele2 är den första operatören i Norden som inför den här lösningen med simkorten, uppger de i ett pressmeddelande. De vill också uppmana sina kunder att bli mer medvetna om hållbarhetsfrågor och resursanvändande. 

En tidigare insats som Tele2 har gjort för miljön var att lansera cirkulära mobilskal i januari 2021. Skalen var tillverkade av restprodukter från lin som odlades i Eskilstuna.