Foto: ricochet64 / Shutterstock.com

Samarbeten

En sammankomst i Paris om cybersäkerhet ledde till att organisationer, företag och länder skrev under en deklaration för internetsäkerhet. En av de första företag som skrev under var svenska operatören Telenor, som sedan tidigare gjort stora satsningar på att skydda sina användare.

Ett konvent hölls i förra veckan i Paris, för att förbättra samarbetet kring användares, organisationers och länders säkerhet på internet. Evenemanget innefattade de tre momenten Paris Peace Forum, GovTech Summit samt Internet Governance Forum. Under den sistnämnda delen utlyste president Macron deklarationen Paris Call for Trust and Security in Cyberspace.

En underskrift innebär ett första steg mot att försöka förhindra cyberattacker mot individer och civil infrastruktur, den breda tillgängligheten av internet samt utländska påverkansoperationer. 

Telenor en av de första att skriva under

Microsoft har varit med och utvecklat deklarationen, och även ett liknande dokument som blev till under våren. Det kallade man då för en digital Genève-konvention. 

En av de första som skrev under var svenska operatören Telenor. I ett pressmeddelande uttrycker man vikten av att hålla allas digitala liv skyddade, vilket man redan idag lägger stora resurser på inom företaget.

Förhoppningen är att deklarationen ska leda till ett mer globalt samarbete, vilket Telenor är ivriga att utgöra en del av.

– Vi är stolta över att få vara en av de första som signerar Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, säger Telenor-koncernens säkerhetschef André Årnes.

[Ads1]

Stora säkerhetssamarbetet utlystes under mässa i Paris

Paris Digital Week är ett initiativ i syfte att öka samarbetet kring cybersäkerhet i världen. Under veckan samlades diverse privata och privata aktörer för att diskutera problem och lösningar tillsammans med intresseorganisationer och investerare.

Sammanlagt var det 51 länder och ett hundratal organisationer och företag som skrev under. Listan över samtliga underskrifter är även publicerad på franska regeringens hemsida

Några av de aktörer som närvarade var representanter från USA, Ryssland, Iran, Kina och Israel. Dessa avböjde alla att skriva under deklarationen.