Företagsaffärer

Telenor har haft verksamhet i Central- och Östeuropa sedan 1994. Nu väljer man att sälja verksamheterna för 28 miljarder kronor till PPF Group. Styrelsen föreslår i samband med affären en extra utdelning om 4,40 norska kronor per aktie.

Affären omfattar mobiloperatörsverksamhet i Ungern, Bulgarien, Montenegro och Serbien, samt tekniktjänsteleverantören Telenor Common Operation. Verksamheten som säljs stod för 9 procent av företagets intäkter under förra året. Det motsvarade omkring 11,8 miljarder norska kronor. Telenor har haft cirka 176 miljoner kunder, varav nio miljoner kommer från Central- och Östeuropa.

Vill fokusera på områden med störst potential

Telenor har en strategi som baseras på tillväxt, effektivisering och förenkling. Genom att sälja verksamheter i Central- och Östeuropa kan man fokusera på områden där man ser störts potential. Man vill bestå av integrerade fastnät- och mobilverksamhet i Skandinavien, samt stärka sitt varumärke i Asien, meddelar Telenor i ett pressmeddelande.

Totalt får man drygt 28 miljarder kronor för försäljningen och samtidigt har styrelsen föreslagit en extra utdelning om 4,40 norska kronor per aktie.

Säljer till det investeringsbolag med tillgångar värda 35 miljarder

PPF Group som man säljer bolagets verksamheter till är det största investeringsbolaget i Central- och Östeuropa. Totalt har man tillgångar värda 35 miljarder Euro. Företaget, som har sitt säte i Nederländerna, investerar i en rad olika sektorer, däribland bankbranschen och telekommunikation. I och med detta kommer PPF Group vara verksamma i fyra olika länder och få möjlighet att stärka sin position på marknaden ytterligare.

Affären väntas slutföras någon gång under det tredje kvartalet och kommer då ge upphov till en bokföringsmässig vinst efter skatt på cirka 3 miljarder norska kronor. 

Telenor har varit verksamma i regionen under lång tid. 1994 gjorde man entré på den ungerska marknaden, följt av Montenegro två år senare. 2006 introducerades man sedan i Serbien och så sent som 2013 i Bulgarien.