Foto: oleschwander / Shutterstock.com

Artiklar

Den svenska verksamheten hos Telenor ska börja klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Man blir därmed världens första telekombolag att göra detta. Samtidigt tar mobiloperatören fram en plan på hur man ska kunna minska sina egna utsläpp.

På klimatmötet COP21 2015 introducerades Fairtrade Climate Standard av Gold Standard och Fairtrade International. Fairtrade Climate Standard är tänkt att ge stöd åt samhällen med små resurser som är mer sårbara för klimatförändringar.

Telenor Sverige blir världens första telekombolag att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Genom samarbete med klimatstrategerna ZeroMission och Fairtrade Sverige ska operatören kunna köpa utsläppskrediter som ska kompensera för utsläppen man själv gör inom verksamheten. 2017 genererade den svenska verksamheten 1 600 ton  CO2.

Fairtrade Sverige är mycket glada över att Telenor Sverige gör detta för klimatet. Nu hoppas man att fler stora aktörer ska gå i Telenors fotspår i sitt arbete med miljön.

Telenor vill ta ansvar för klimatet

I dagsläget har Telenor Sverige svårt att undvika de utsläpp man gör inom verksamheten. Därför vill man ta sitt ansvar för klimatet genom att börja klimatkompensera samtidigt som man fortsätter jobba hårt för att hitta lösningar att minska sina utsläpp på.

– Samarbetet ger oss ytterligare incitament att påskynda arbetet och möjlighet att bidra till en mer hållbar vardag för människor i de länder som är mest utsatta, säger Telenors hållbarhetschef, Magdalena Aspengren.

[Ads1]

Telenor tar fram en plan för att minska utsläppen

Telenor ska inte bara börja klimatkompensera. Samarbetet innebär även att man ska ta fram en plan på hur man ska kunna minska sina utsläpp. Telenor Sverige ska dessutom ta fram mål för att kontinuerligt kunna minska utsläppen.

Telenor Sverige blir därmed inte bara världens första telekombolag att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Man blir dessutom det första klimatkompenserande svenska företag att själva ställa krav på att ta fram reduktionsåtgärder.