Telias logga på deras hemsida på datorAllison Kirkby tillträder sin nya roll som vd och koncernchef på Telia Company under andra kvartalet 2020. Foto: Casimiro PT/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Ny koncernchef och vd för Telia Company blir Allison Kirkby. Allison har en gedigen erfarenhet från områden inom telekombranschen och kommer att tillträda sin nya position under andra kvartalet 2020, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Telia Companys nya koncernchef och vd blir Allison Kirkby. Allison kommer från TDC-koncernen där hon arbetar som koncernchef och vd. Hon har omfattande erfarenheter från flera områden inom telekombranschen. Allison tillträder sin nya roll under kvartal två 2020.

Christian Luiga stannar kvar som koncernchef och tillförordnad vd fram tills dess att Allison tillträder sin position hos Telia. Därefter återgår han till sin position som Executive Vice President och finanschef för Telia Company.

Noggrann kartläggning för att hitta rätt kandidat

Ett externt rekryteringsföretag anlitades för att sköta rekryteringsprocessen som påbörjades i augusti. De började med att identifiera de mest betydelsefulla sökkriterierna genom att intervjua styrelsens ledamöter, valberedningens medlemmar och medlemmar i Telia Companys koncernledning. Sedan gick de vidare till att kartlägga alla lämpliga kandidater både i Norden och internationellt.

Allison matchar de egenskaper styrelsen efterfrågat

Telia Companys styrelseordförande Marie Ehrling säger att styrelsen i Telia Company är stolta och glada över att få tillkännage Allison som ny koncernchef och vd. Allison har de karaktärsdrag som styrelsen har efterfrågat till rekryteringsföretaget. Allison har både inom media och telekom en stark branscherfarenhet och dessutom har hon ett visionärt synsätt med fokus på tillväxt och en stark drivkraft att genomföra förändringar.

Telia Company ska vara ledande i både Norden och Baltikum

Under sin karriär har Allison visat ett ledarskap som är starkt och entusiasmerar och engagerar, vilket är en viktig kvalifikation för att kunna genomföra de stora förändringarna som Telia står inför. Allison kommer att leda Telia Company vidare i målet att bli det ledande telekomföretaget, inte bara i Norden men även Baltikum.

Allison är mycket hedrad och glad över att de har valt att utse henne till koncernchef och vd för Telia Company. Hon ser fram emot att lära känna de anställda på Telia och gemensamt föra Telia Company framåt.