hand håller i nytt simkort från Telia, smartphone i bakgrundenOm en operatör ändrar villkoren för ett mobilabonnemang har kunden rätt att avsluta abonnemanget. Post- och Telestyrelsen ska nu granska om Telia och Halebop informerar sina kunder om detta. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Granskningar

Telia och deras dotterbolag Halebop är under utredning av Post- och telestyrelsen. Operatörerna behöver visa hur de informerar kunder om villkorsändringar och kundens rättigheter i samband med detta.

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett en granskning av Telia och Halebop. Myndigheten har nämligen fått in klagomål på hur operatörerna informerar kunder när villkor för deras produkter ändras, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Rätt att säga upp abonnemang när villkor ändras

Ett mobilabonnemang är ett avtal mellan operatören och kunden. Om operatören vill ändra något i villkoren för det avtalet måste kunden få veta det senast en månad innan ändringen genomförs.

Kunden har också rätt att säga upp avtalet om de inte godkänner de nya villkoren. Uppsägningen ska inte få några påföljder eller kostnader i det fallet. Den här informationen måste också framgå när kunden får ett meddelande om en avtalsändring för abonnemanget.

Viktigt att få möjlighet att byta operatör 

De här reglerna finns för att konsumenter enkelt ska kunna byta operatör om villkoren för abonnemang ändras. Den möjligheten är en viktig faktor för att telekommarknaden ska fungera. Det menar Ann-Sofie Fahlgren, som arbetar på enheten för konsumenträttigheter hos PTS.

– Får konsumenten inte information om möjligheten till uppsägning riskerar konsumenten att bli kvar hos sin operatör och missar ett tillfälle att dra nytta av marknadens utbud. 

Tips! Skaffar du kontantkort i stället för mobilabonnemang är du mer flexibel att byta operatör. Då har du nämligen ingen bindningstid.

Telia ska svara på frågor från Post- och Telestyrelsen

PTS meddelar att de har skickat frågor till Telia kring hur de informerar sina kunder om villkorsändringar. När Telia har svarat på frågorna ska PTS besluta om hur de går vidare med ärendet.

Det är PTS som är tillsynsmyndighet för att operatörer följer lagen om elektronisk kommunikation. De arbetar för att telefoni- och bredbandskunder ska känna sig trygga och bli väl informerade om sina valmöjligheter inom telekom.