läkare arbetar med mobil och surfplattaTelia och Västra Götalandsregionen har nu ingått avtal om en tjänst för distansmonitorering. Foto: everything possible/Shutterstock.com

Artiklar

Telia blir Västra Götalandsregionens leverantör av distansmonitorering. Nu påbörjas ett ettårigt pilotprojekt där cirka 150 patienter ska testa den digitala tjänsten. Förutom att öka patienternas trygghet och göra dem mer delaktiga i sin vård, vill man genom projektet även effektivisera användningen av de vårdresurser som redan finns.

Nu står det klart att Telia blir Västra Götalandsregionens leverantör av en tjänst för distansmonitorering. Under ett år ska cirka 150 patienter i regionen ingå i ett pilotprojekt och testa den nya digitala tjänsten. Fokus ligger bland annat på att öka kunskaperna bland patienter och vårdgivare, göra patienter mer delaktiga i sin egen vård och effektivisera användningen av de resurser som vården kan erbjuda idag.

Telia står för den digitala tekniken

I pilotprojektet är det främst patienter med hjärtsvikt och patienter med flera olika diagnoser som kommer att testa tjänsten för distansmonitorering. Patienterna kopplar en mätutrustning till mobiltelefon eller surfplatta som har internetuppkoppling och BankID. Blodtryck, syremättnad, antal steg per dag, vikt och puls registreras och skickas sedan digitalt med stöd av Telia till den ansvariga vårdgivaren.

Märker systemet av avvikande mätvärden sänds en varningssignal direkt till vårdpersonalen som då snabbt kan kontakta patienten och ta ställning till vad som bör göras.

Distansmonitorering ger större möjlighet till vård i hemmet

Telia ser positivt på det nya samarbetet med Västra Götalandsregionen. Enligt Nina Bake, Telias Head of Digital Health, kommer pilotprojektet vara en viktig del i utformingen av distansmonitorering för den berörda patientgruppen.

– Vi är mycket glada att vi på Telia kan bidra med vår tjänst, Telia Health Monitoring som möjliggör vård på distans. Med distansmonitorering ges patienterna möjlighet till vård i hemmet och onödiga fysiska besök och inläggningar på vårdinrättningar kan undvikas, säger hon i ett pressmeddelande.

Fem olika verksamheter kommer att ta del av pilotprojektet under våren: Skaraborgs sjukhus, Östra sjukhuset, Närhälsan i Borås, Angereds närsjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.