Vy över sergels torg i stockholm.Under vecka 49 minskade resandet i Sverige för första gången sedan i somras, och morgonaktiviteten sjönk i storstädernas centrala delar. Det visar Telia Crowd Insight som har analyserat rörelsedata från mobilnätet före och efter de senaste corona-restriktionerna. Foto: Robson90/Shutterstock.com

Undersökningar

För första gångens sedan i somras minskade svenskarnas resande mellan regioner och kommuner under vecka 49, och allt fler började jobba hemifrån igen efter en höst då återgången till kontor och arbetsplatser varit påtaglig. Det visar ny data från Telias tjänst Telia Crowd Insights, som analyserat rörelsedata från mobilnätet före och efter myndigheternas ”nygamla” corona-restriktioner.

Telia Crowd Insights analyserar anonymiserad data från Telias mobilnät och kan på så vis ge en bild av hur svenskarna rör sig och reser i samhället. Under pandemin har detta varit ett värdefullt verktyg för att kunna se huruvida vi anpassar oss efter myndigheternas råd och rekommendationer.

Den senaste analysen, som har kollat på data före och efter att Folkhälsomyndigheten gick ut med de nygamla rekommendationerna, visar att resandet minskade under vecka 49 jämfört med vecka 46. Längre resor mellan olika regioner gick ner med 13 procent och kortare resor mellan kommuner med 7 procent.

Fler har börjat jobba hemma igen

Under hela hösten har allt fler gått tillbaka till jobb på kontor och arbetsplatser igen, men även på denna punkt har Telia sett en tydlig brytpunkt under vecka 48 och 49 då fler och fler valde att jobba hemifrån igen. Tar man Stockholm som exempel var det 18 procent färre som jobbade på plats under vecka 49 jämfört med en så kallad normalvecka. I Västra Götaland och Skåne har man sett samma trend.

Aktiviteten minskade i storstädernas centrala delar

Telia har sin vana trogen även kollat den så kallade ”aktiviteten”, det vill säga antalet människor som befinner sig vid givna platser under givna tidpunkter. I centrala Stockholm, närmare bestämt vid Hötorget och Sergels Torg, var aktiviteten på morgonen mellan klockan åtta och nio 13 procent lägre under vecka 49 jämfört med vecka 46. Vid centralstationen i Göteborg minskade morgonaktiviteten med 19 procent under vecka 49.

Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, menar att det ska bli intressant att följa utvecklingen under veckorna framöver, och se hur det kommer påverka resandet under jul och nyår.