Traktor och roboten EKOBOT på ett jordbruksfält.Ekobots robot kan både effektivisera jordbruket och göra det mer miljövänligt. Foto: Pressbild/Telia

Samarbeten

Ett 5G-samarbete mellan flera olika parter ska satsa på hållbart och effektivt jordbruk. Fokus för projektet är roboten EKOBOT, som ska kunna identifiera och ta bort ogräs med hjälp av 5G-teknik. Datan som roboten samlar in kan också användas för att utveckla jordbruket vidare.

Telia står för 5G-uppkopplingen och företaget Ekobot för roboten med samma namn. Övriga parter i samarbetet är RISE, som jobbar med jordbruksteknik, och Axis Communication som utvecklar videoteknik.

Samlar data och fjärrstyrs via modern teknik

Roboten EKOBOT har utrustats med allt från kameror till teknik som analyserar jorden, och kan på så sätt samla in mängder av data. Den datan kan sedan sparas och användas för att utveckla jordbruket och göra EKOBOT ännu bättre på att identifiera ogräs och mekaniskt rensa bort det.

För att roboten ska kunna fjärrstyra behöver kamerorna överföra video i realtid, och det krävs att uppkopplingen är robust, säker och kraftfull. 5G är därmed den perfekta tekniken att använda, tack vare höga bandbredder och låga svarstider.

Tack vare fjärrstyrningen kan EKOBOT automatisera mer av jordbruksarbetet i framtiden. Förutom att det sparar på kostnader och manuellt arbete minskar då även behovet av skadliga bekämpningsmedel mot ogräs.

Telia: Inblick i 5G:s roll inom jordbruket

Telias innovationschef heter Magnus Leonhardt. Han berättar att operatören de senaste åren har utforskat 5G-nätets användningsområden i många olika branscher och samhällssektorer.

– Det här samarbetet ger oss inblick i jordbrukets spännande värld där tekniken spelar en nyckelroll för en hållbar utveckling.

Ekobot: Samarbetet kombinerar unika kunskaper

Företaget Ekobot är också nöjda med samarbetet. Tack vare varje parts kompetens och teknik får roboten bra förutsättningar att anpassas efter jordbrukets verkliga förhållanden. Det gäller inte bara Telia och deras tillförlitliga 5G-nät, utan också övriga parter i projektet.

– Med RISE unika kunskap inom jordbruksteknik och Axis videoteknik så kan vi ta viktiga steg framåt för att industrialisera och skala lösningen, säger Ekobots vd Erik Jonuks.