Telias lila logga mot en väggFlera anställda tvingas lämna Telia. Den senaste femårsperioden har några tusen anställda fått lämna teleoperatören. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Telia säger återigen upp personal, rapporterar Sekotidningen. Under en tidsperiod på fem år har åtminstone några tusen anställda på Telia blivit uppsagda. Det är inte klart exakt hur många som får gå den här gången, men man har påbörjat förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Hans Gustavsson är ordförande på Seko Telia och är kritisk till företagets uppsägningar. Han menar att man inte har tagit vara på den befintliga personalen och gett dem utbildning. I stället har Telia sagt upp personal för att sedan anställa personer med ny kompetens.

Hans Gustavsson tror också att servicen gentemot kunderna kommer att bli sämre efter uppsägningarna. I stället lägger Telia ut mer jobb på externa leverantörer.

Anledningen till uppsägningarna är att Telia tjänar för lite pengar

Beslutet om att säga upp personal beror på att aktieägarna tycker att Telia tjänar för dåligt. Trots att företaget inte går dåligt måste de dra ner på personalen för att marknaden ska bli nöjd.

Hans Gustavsson tycker att svenska staten borde nöja sig med mindre utdelning. Svenska staten äger 37 procent av aktierna i företaget och är därmed den största ägaren.

– Statens intresse för bolaget är så dåligt att de inte ens har en representant i styrelsen, säger han. De gör inget för att underlätta teknikskiftet exempelvis.

Telia måste tjäna mer pengar

Telia behöver hitta ett sätt få in mer intäkter. I nuläget tjänar de inte särskilt mycket på mobiltelefonin, och de får inte heller tillräckligt mycket för att underhålla kopparnätet.

Seko tror att man måste hitta nya sätt att få in pengar. Ett försök till att göra det var att köpa Bonnier Broadcasting. Den affären är dock inte helt klar. Den blev mycket kritiserad, och EU ska göra en fördjupad granskning av den. En annan potentiell inkomstkälla är IoT, the internet of things.