Företagsaffärer

Telia öppnar upp för att göra ytterligare förvärv av företag i Norden, rapporterar Computer Sweden. Möjligheterna för ytterligare bolagsförvärv har bland annats öppnats tack vare försäljning av verksamheten i Eurasien. Spekulationerna om vilka bolag som kan vara av intresse har dock inte bekräftats av Telia. 

Telias vd Johan Dennelind har tidigare nämnt i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att Norden ligger i fokus för Telia. Bland annat nämner Dennelind att man har förväntningar på att kunna göra uppköp som ska höja värdet i Telia inom norden. Tidigare har man haft stort fokus på Baltikum, men man anser sig nu ha en god position på marknaden där. Trots detta utesluter man inte ytterligare förvärv även på den marknaden. 

Tänk på! Även om Telia fokuserar på Norden har man även ett intresse att utveckla sin verksamhet i bland annat Baltikum. 

När det gäller förvärven i Norden verkar Danmark vara av yttersta prioritet. Detta eftersom man i nuläget har en väl fungerande mobilverksamhet i Norge, medans man i Danmark inte har slagit igenom inom varken bredband eller mobilverksamheten. 

Danmark tydlig prioritet för Telia 

Danmark har även tidigare varit fokus för Telia, men hitintills har lite ändrats. Bland annat misslyckades man att upprätta ett avtal om ett uppköp av Telenors danska verksamhet. Anledningen till den misslyckade affären var att man inte kunde komma överens om villkoren i EU-kommissionen och att det ansågs vara för riskfyllt och dyrt. Nu verkar man återigen har riktat sitt fulla fokus mot Danmark, till stor del på grund av den bristande verksamheten som Telia i dagsläget bedriver där. 

Tips! Telia verkar prioritera Danmark högt till följd av deras sviktande verksamhet där i dagsläget. 

Nu förväntar sig Telia att ha fattat ett beslut om den danska marknaden redan i år. Beslutet är enligt Dennelind av ”upp eller ut”-karaktär, det vill säga att man antingen storsatsar på marknaden eller lämnar den helt. Anledningen till att beslutet måste fattas omgående är att den danska marknaden historiskt utvecklats betydligt sämre än de övriga och att man inte håller betydande marknader inom varken bredband eller mobilverksamheten. 

Även förvärv inom Sverige kan ske i framtiden 

Telia som har för tillfället håller starka andelar i både mobil och bredbandsmarknaden i Sverige är även öppna för att bredda sin verksamhet här. Mest troligt är att man förvärvar informations- och kommunikationsföretag. Här beskrivs den svenska marknaden som ofulländad och att det finns goda möjligheter att Telia köper in sig ytterligare i marknaden. I dagsläget finns dock inga uppgifter om vilka företag detta kan tänkas beröra. 

Foto: astudio / Shutterstock.com