Kollage med mobilmast och Tres teknikchefPå senare tid har Tres teknikchef

Samarbeten

Tre har i dagarna tecknat avtal med Ukkoverkot Oy om att hyra ut frekvenser till företagets lokala 4G-nätverk. På senare år har efterfrågan på lokala frekvenser ökat. Till en början kommer uthyrningen gå till större företag och industrier men i framtiden är det möjligt att Tre även hjälper mindre företag.

Det har på senare år blivit allt vanligare att kommersiella operatörer bygger lokala 4G-nätverk till företag och industrier. Ett sådant företag är Ukkoverkot Oy som bland annat bygger nät för Helsingfors flygplats. Nu ger sig företag in på den svenska marknaden för att ta fram nätverk till industriella aktörer.

För att kunna bygga näten behövs dock frekvenser. I dagarna tecknade Ukkoverkot därför ett avtal med Tre om att hyra frekvenser. Genom att hyra frekvenser av Tre kan Ukkoverkot erbjuda högkvalitetsnät till företag i Sverige som behöver lokala nät.

Efterfrågan är högre än någonsin tidigare

Tres teknikchef, Per Stigenberg, har sett en ökad efterfrågan på lokala frekvenser. Operatören vill gärna hjälpa aktörer där det finns möjlighet. Stigenberg säger att 4G-nätverken ofta ersätter wifi, dect och tetra som inte räcker till på stora industriområden.

– Vi ser det som ett sätt att öka spektrumeffektiviteten och tillhandahålla frekvenser lokalt, säger Per Stigenberg.

Till en början kommer uthyrningen främst att rikta sig till företag som hjälper stora industribolag med kommunikationsbehov mellan produktionsområden och byggnader. Per Stigenberg utesluter dock inte att Tre i framtiden även ska hyra ut frekvenser som kan hjälpa mindre företag och deras verksamheter.

Tre behöver tillstånd från PTS föra att hyra ut frekvenser

För att uthyrningen av frekvenser till Ukkoverkot överhuvudtaget kunde bli av behövde Tre få godkännande från PTS, Post- och telestyrelsen.

Tidigare har PTS föreslagit att 25 procent av 3,5 GHz-bandet skulle avsättas för lokala tillstånd. Tre menade dock att detta skulle vara skadligt eftersom det skulle få en stor del av frekvensutrymmet att ligga öde. I stället tror Tre att det är mycket mer effektivt att låta mobiloperaöterna själva hyra ut frekvenser. På så sätt tas inte frekvenser upp som inte används.