människor går på tågperrongEnligt Tres jobb- och nöjesindikator har aktiviteten vid populära nöjesstråk ökat kraftigt under sommaren. På vissa platser har mobiltrafiken nått över det normala. Foto: connel/Shutterstock.com

Undersökningar

Tres jobb- och nöjesindikator visar att mobiltrafiken, det vill säga antalet människor, vid populära nöjesstråk har ökat markant under sommaren. I Göteborg och Malmö har mobiltrafiken nått långt över normalnivåer.

Tre delar regelbundet med sig av mätningar av mobiltrafiken, som visar i vilken utsträckning svenskarna håller sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tjänsten kallas jobb- och nöjesindikatorn, och mäter mobiltrafiken på morgonen vid centralstationerna i landets tre största städer, men även kvällstrafiken vid populära nöjesstråk. 

Tres senaste mätningar visar en kraftig ökning av mobiltrafiken runt städernas nöjeskvarter under sommaren.

– Vår data visar tydligt att det varit mycket folk ute i nöjeslivet i sommar. I Göteborg och Malmö har antalet människor i rörelse kvällstid varit långt över normalveckan innan coronapandemin, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre Sverige, i ett pressmeddelande.

Över normalnivåer vecka 31

Under vecka 31 nådde både Kungsportsplatsen i Göteborg och Lilla Torg i Malmö över normalnivåer när det gäller antalet människor i rörelse. På Kungsportsplatsen noterades 22 procent fler människor än under en normalvecka innan coronavirusets utbrott. Vid Lilla Torg var det hela 50 procent fler människor i rörelse.

Lugnare i Stockholm

Enligt Tres mätningar har det till skillnad från i Göteborg och Malmö varit relativt lugnt i Stockholm. Mobiltrafiken vid annars så populära Stureplan har legat under normalnivå större delen av sommaren. Man har däremot sett en ökning vid Nytorget under de två senaste veckorna, och mobiltrafiken har nu överstigit det normala.

Även morgontrafiken ökar

Morgonmätningarna vid städernas centralstationer visar på relativt låg aktivitet under sommaren. Men mellan vecka 32 och 33 kunde man se att allt fler började återvända till jobbet efter semestern och gav sig ut i morgonruschen.

I Stockholm noterades en ökning på 30 procent jämfört med föregående vecka. I Göteborg och Malmö låg ökningen på 12 respektive 19 procent.