människor sitter vid nytorget i stockholmEnligt Tres Nöjesindikator ökade mobiltrafiken vid Nytorget i Stockholm med 31 procent förra veckan. Foto: Susie Hedberg/Shutterstock.com

Undersökningar

När Tres Jobb- och Nöjesindikator presenterar siffrorna från förra veckans mätningar kan man se en tydlig ökning av mobiltrafiken kring storstädernas nöjesområden kvällstid. Ett exempel är vid Nytorget i Stockholm, där mobiltrafiken förra veckan översteg trafiken under en normalvecka innan coronaviruset bröt ut.

Genom anonymiserad nätverksdata kan Tre presentera siffror på hur svenskarna rör sig i samhället, och om vi faktiskt håller oss till myndigheternas rekommendationer om social distans eller ej. Jobbindikatorn analyserar mobiltrafiken på morgonen vid centralstationerna i Sveriges tre största städer, medan Nöjesindikatorn undersöker mobiltrafiken vid populära nöjeskvarter kvällstid.

Mätningarna från förra veckan visar på en markant ökning av mobiltrafiken både morgon och kväll.

Högre tryck i mobiltrafiken än innan corona

Vid Nytorget i Stockholm ökade mobiltrafiken med 31 procent i jämförelse med veckan innan, och ligger nu enligt Nöjesindikatorn på en nivå som är högre än nivåerna under en normalvecka innan coronaviruset bröt ut.

Men även på andra platser ser man en stor ökning av mobiltrafiken kvällstid. På Kungsportsplatsen i Göteborg ökade mobiltrafiken med hela 52 procent, på Stureplan i Stockholm med 49 procent och vid Lilla Torg i Malmö med 21 procent.

– Vi har sett en tydlig ökning av mobiltrafiken i storstädernas nöjeskvarter de senaste veckorna. Trenden förstärktes ytterligare förra veckan och man kan anta att det är det fina vädret som bidrar. Vi gjorde även en analys där vi jämförde temperatur och mobildata som var överraskande lika, säger Mårten Lundberg, Tre Sveriges kommunikationsdirektör, i ett pressmeddelande.

Fler rörde sig vid centralstationerna på morgonen

Även Jobbindikatorn visar på högre tryck i mobiltrafiken under förra veckan. I Stockholm ökade morgontrafiken med 47 procent, i Göteborg med 34 procent och i Malmö med 37 procent. Den stora ökningen kan dock delvis förklaras genom att veckan dessförinnan var en kortvecka med röda dagar, då många passade på att vara lediga.