Haval van DrumptHaval van Drumpt

Artiklar

Tre riktar kritik mot hur Post- och telestyrelsens väljer att auktionera ut frekvenser inom 5G-nätet. I ett pressmeddelande skriver Tre Sveriges vd Haval van Drumpt att detta hämmar konkurrensen mellan mobiloperatörer, vilket får konsekvenser för tillväxten av Sveriges 5G-nät.

För att Sverige ska kunna ligga i topp för 5G-utvecklingen är tillgången till radiofrekvenser direkt avgörande, liksom mobiloperatörers möjlighet att kunna köpa frekvenser och bygga ut sina 5G-nät. Det skriver Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige, i ett pressmeddelande.

– En snabb och välfungerande utbyggnad av 5G bidrar till samhällsnytta och är fördelaktigt samhällsekonomiskt.

Konkurrensen blir lidande

För en väl fungerande utveckling av 5G-nätet lyfter Haval van Drumpt konkurrensvillkoren som en central faktor. Han menar att sättet som Post- och telestyrelsen auktionerar ut frekvenser på ger en sämre konkurrens mellan mobiloperatörer, vilket påverkar tillväxten genom höga priser och sämre utveckling av mobiltjänster.

Liknande kritik har enligt Haval van Drumpt även kommit från Konkurrensverket, liksom från ett flertal andra mobiloperatörer.

Ett problem han lyfter är att auktionerna är utformade för att ge ekonomisk vinning till staten, men att detta inte får komma i vägen för en god konkurrens.

Hinder för små operatörer

En faktor som han tar upp är hur mängden frekvenser som varje mobiloperatör får köpa ska regleras. De gällande villkoren riskerar att små mobiloperatörer bara kan få det som finns kvar när ekonomiskt starkare operatörer har köpt den mängd frekvenser de behöver, menar skribenten.

Högre tak för hur mycket frekvenser en operatör får köpa gör det därmed svårare för små operatörer att kunna konkurrera med större, eftersom det finns för lite frekvenser kvar för att bygga ett tillräckligt bra 5G-nät. Även dyra licenser sinkar utbyggnadstempot.

Uppmanar regeringen att agera

Avslutningsvis uppmanar Haval van Drumpt regeringen att agera utifrån det uttalade målet att de nordiska länderna vara ett föredöme för 5G-nätet.

– Regeringen har nu möjlighet att kliva in och i handling göra en viktig insats för Sverige som stämmer överens med tidigare stolta nordiska deklarationer, avslutar Haval van Drumpt sitt pressmeddelande.