Granskningar

Teleoperatören Tre utreds av Post- och Telestyrelsen, PTS, eftersom företaget tar ut en extra avgift för Blackberry-användare. Användarna behöver betala mer för deras dataöverföring i form av bland annat e-post och surf. PTS menar att detta kan bryta mot EU:s regler om ett öppet internet. 

Blackberry-användare får betala extra för dataöverföring

Eftersom Tre låter sina Blackberry-användare betala en extra avgift för dataöverföring och internetanvändande utreds de nu för att de misstänks bryta mot nätneutraliteten. I och med EU:s regler om ett öppet internet och ett fritt internetanvändande menar PTS att Tre inte lever upp till villkoret om att all internettrafik ska behandlas likvärdigt.

Misstankarna utreds av PTS som väntar svar på sina frågor från Tre senast den 19 februari. Enhetschefen på PTS konkurrensavdelning, Emma Närvä, kommenterar i en intervju med Computer Sweden, att de genom frågorna vill ge Tre en chans att motivera hur och varför denna extra avgift tillämpas och hur det går ihop med EU:s regler kring internetanvändande. 

Även Telia och Telenor har utretts av PTS

Teleoperatörerna Telia och Telenor har även de granskats av PTS. PTS började utreda för ett år sedan om Telia bröt mot nätneutraliteten i samband med ett särskilt erbjudande där kunderna fick använda vissa utvalda streamingtjänster och sociala medier även efter att datataket nåtts. 

PTS menar att tjänsten bryter mot nätneutraliteten eftersom exempelvis Spotify får en fördel gentemot sina konkurrenter genom Telias erbjudande. Telia har överklagat anklagelserna eftersom de menar att erbjudandet gynnar digitaliseringen och kundernas kommunikation över sociala medier. Ärendet är fortsatt inte avgjort hos förvaltningsrätten. 

Telenor har också utretts av PTS. Utredningen gällde villkor som Telenor tillämpade på sina kontantkortskunder. Kontantkortskunderna kunde varken använda sig av internetdelning eller IP-telefoni utan att betala extra avgifter. De villkor som Telenor utreddes för valde företaget att ta bort efter PTS granskning.