Vy över nyhavn i köpenhamn.Danmark var ett av sommarens populäraste resmål, i alla fall bland Telias kunder. Totalt ökade antalet utlandsresor i juli med 70 procent jämfört samma period 2020. Foto: Nikolay Antonov/Shutterstock.com

Rapporter

Telias sammanställning av data från mobilnätet visar att utlandsresorna bland kunderna steg med 70 procent i juli jämfört med motsvarande period 2020. Det var de nordiska länderna som låg högst i kurs, det vill säga våra grannar Danmark, Finland och Norge. Men den största förändringen stod Spanienresorna för, med en ökning på över 200 procent.

Ny data från Telias mobilnät visar på en markant ökning av utlandsresorna i juli jämfört med samma period 2020. Bland Telias kunder ökade resorna med 70 procent, och i genomsnitt var 94 000 personer utomlands varje dag under juli. Det är ungefär hälften så många om man jämför med 2019, men 40 000 fler jämfört med juli 2020. Danmark, Finland och Norge var de populäraste resmålen, men många Telia-kunder reste även till europeiska länder som Tyskland, Spanien och Frankrike.

Lättillgängliga länder lockade mest

Telias roamingchef Thomas Moe konstaterar att resandet fick en rejäl skjuts under sommaren, och då framför allt till våra nordiska grannländer som vi kan nå med både bil och färja. Enligt Thomas Moe har flygresorna till länder inom Europa, särskilt destinationer som erbjuder sol- och badsemester, också ökat, medan antalet längre flygresor fortfarande ligger på relativt låga nivåer.

Spanienresorna ökade med över 200 procent

De nordiska länderna må ha varit sommarens populäraste resmål, men när det gäller den största procentuella förändringen sedan 2020 är det resorna till Spanien som toppar listan med en ökning på över 200 procent. Resorna till Frankrike ökade med 101 procent och resorna till Tyskland med 84 procent.

Fler besökte Sverige i år

Antalet semesterresor till Sverige ökade med 24 procent i år jämfört med juli 2020, och enligt Telia kom flest besökare från Norge, Danmark, Tyskland, Finland och Polen.