Vädersatellit sett från rymden5G-antenner riskerar att slå ut vädersatelliter och göra framtida väderprognoser mer opålitliga. Foto: aapsky/Shutterstock.com

Artiklar

5G för mycket bra saker med sig men nu höjs röster för att tekniken kan påverka pålitligheten på väderprognoser. Anledningen är att 5G-antennerna använder frekvenser som ligger för nära vädersatelliternas frekvenser. I värsta fall kan det leda till störningar som gör det svårt att förutse orkaners riktning och dess styrka. Det skriver Ny teknik.

Femte generationens mobila nätverk är på ingång och med det öppnas det upp nya möjligheter. Det gör att utvecklingen med AI, artificiell intelligens, kan gå framåt och nya produkter och tjänster kan tas fram. Dessutom kommer man att kunna surfa i högre hastigheter än tidigare samtidigt som mobilnäten blir mycket mer pålitliga. Något som däremot riskerar att inte bli lika pålitligt är framtida väderprognoser. 5G riskerar nämligen att slå ut vädersatelliterna.

Det är amerikanska Nasa och National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, som menar att signalerna som 5G-antenner skickar ut ligger för nära de frekvenser som vädersatelliterna använder. I värsta fall kan detta leda till störningar.

5G kan försvåra möjligheten att upptäcka orkaner

Skulle vädersatelliterna störas ut finns risken att väderprognoserna får samma pålitlighet som på 80-talet. Det kan försvåra möjligheten att upptäcka orkaner och dess styrka i tid.

Nu vill både Nasa och NOAA se bekränsningar i vilken signalstyrka 5G-tekniken får använda sig av.

FCC menar att oron är obefogad

Det är inte alla som är lika övrtygade om att 5G-antennernas påverkan på vädersatelliterna. FCC, Federal Communications Commission, är den myndighet som ger ut spektrum i USA. De menar att både Nasas och NOAA:s rädsla är helt obefogad.

Under hela våren har meningsskiljaktigheterna pågått. NOAA:s chef har till och med haft en dragning i kongressen och sagt att störningarna inte bara försämrar väderprognoserna utan att de även kommer att kosta stora mängder data.

FCC å andra sidan menar att NOAA inte förstår sig på 5G-tekniken.

Problemet återfinns även i Europa

Problemet som finns med 5G-antenner som använder frekvenser nära vädersatelitternas frekvenser är inte bara begränsat till USA. Även i Europa finns problemet, även om myndigheterna här är mer restriktiva när det gäller signalstyrkan. Det finns exempelvis förslag på att begränsa signalstyrkan till nivåer som är 100 gånger lägre än vad som tillåts av FCC.