Kan jag köpa kontantkort utan tidsbegränsning?

Vad som menas med tidsbegränsning för kontantkort kan vara lite oklart. Det finns nämligen två typer av tidsbegränsning: dels hur lång period du kan ladda kontantkortet för, dels hur länge kontantkortet är giltigt om det inte laddas på nytt.

Du kan köpa kontantkort där pengarna du laddar finns kvar på kortet tills de tar slut. I den bemärkelsen är kontantkortet utan tidsbegränsning. Däremot finns det inget kontantkort som gäller för evigt om det inte laddas med jämna mellanrum.

Tänk på! Det är skillnad på kontantkortets giltighetstid och laddningens tidsbegränsning.

Ladda en summa pengar i stället för en viss period

Operatörerna har olika namn för sina kontantkort utan tidsbegränsning. En del kallar det för rörligt pris. Andra kallar det saldo eller enkel laddning.

Gemensamt för dem är att du tankar kontantkortet med en viss summa pengar. Sedan kan du ringa och sms:a för de pengarna tills de tar slut, oavsett hur lång tid det tar. I vissa kontantkort ingår även en viss mängd surf.

Det här skiljer sig alltså från kontantkort med fastpris, där du betalar en månadskostnad för ett visst antal samtal, sms och en viss surfmängd. Med många fastpriskort kan du även ringa och sms:a helt fritt för den fasta månadskostnaden.

Kontantkort utan tidsbegränsning brukar ha en egen prislista. För varje samtal dras dels en startavgift, dels en viss kostnad per minut. För varje sms du skickar dras också en kostnad från ditt saldo.

Ofta gäller den prislistan dock bara en viss period, i regel 30 dagar från att du laddar kortet. När den perioden är slut finns pengarna du har laddat kvar, men priserna övergår till operatörens basprislista. Så även om kontantkorten inte har någon tidsbegränsning drar varje samtal och sms mindre pengar om du laddar kontantkortet oftare.

Giltighetstiden för kontantkort är 12 månader

Däremot har kontantkort alltid en viss giltighetstid. Att kontantkortet är giltigt är en förutsättning för att ditt telefonnummer ska fungera.

Från att du laddar ditt kontantkort med fastpris eller en viss summa pengar är kontantkortet giltigt i 12 månader. Laddar du kortet igen är giltighetstiden 12 månader från den nya påfyllningen.

Exempel: Du laddar ditt kontantkort med 300 kronor. Så länge pengar finns kvar på kortet laddar du inget mer. När 12 månader har gått efter den senaste laddningen slutar kontantkortet att gälla. Då försvinner de pengar som du eventuellt hade kvar på kontantkortet.

Om det hinner gå 12 månader sedan den senaste laddningen slutar kontantkortet att fungera. Då kan du varken ringa eller ta emot samtal med det nummer som kontantkortet gäller. De pengar du har kvar på kontantkortet går då inte att få tillbaka.

Det går alltså inte att fylla på en stor summa pengar och sedan klara sig på det under väldigt lång tid. Minst var tolfte månad behöver kontantkortet fyllas på för att fortsätta gälla. Operatören brukar skicka ut en sms-påminnelse innan giltighetstiden går ut.

Tänk på! Du måste ladda kontantkortet minst en gång per år för att det ska fortsätta fungera.

Finns kontantkort med surf utan tidsbegränsning?

Nej, i regel har kontantkort ingen surf utan tidsbegränsning. Operatörerna har olika lösningar för hur surfen fungerar i dessa kontantkort.

I vissa laddningar ingår en viss surfmängd som är giltig under 30 dagar. Den surfen försvinner dock när månaden är slut, till skillnad från ditt saldo.

Andra kontantkort utan tidsbegränsning har ingen surf alls. Exempelvis Halebop Go har bara samtal och sms. Då får du köpa till surfen separat.

Tänk på! Många kontantkort utan tidsbegränsning är helt utan surf, eller så är surfen begränsad.

Hos en del operatörer kan du använda dina laddade pengar för att surfa. Då gäller dock en gräns för hur mycket du kan surfa för per dag. Gränsen brukar vara låg, till exempel 100 MB. 

Finns det kontantkort utan månadskostnad?

Ja, de flesta kontantkort utan tidsbegränsning är också utan månadskostnad. Du betalar bara för de samtal, sms och den surf du faktiskt använder.

Med ett kontantkort är du inte bunden betala varje månad för att kontantkortet ska fortsätta gälla. Det är en fördel med kontantkort jämfört med mobilabonnemang. När du har laddat kontantkortet en gång – med fast pris eller med ett saldo – är kontantkortet giltigt i 12 månader framåt.

Tips! Kontantkort är ett bra alternativ om du inte vill ha en fast kostnad varje månad.

Dock har vissa operatörer en avgift per månad då du inte laddar kontantkortet. Telia är en sådan operatör. Om du inte fyller på saldot efter 30 dagar går du över till basprislistan, och då får du också betala en månadsavgift.

Vanliga frågor om kontantkort utan tidsbegränsning

Vad är ett kontantkort utan tidsbegränsning?

Kontantkort utan tidsbegränsning har egentligen två definitioner. Det kan antingen handla om giltighetstiden på kontantkortet, eller om laddningen på kontantkortet finns kvar under en obestämd framtid.

Finns det kontantkort utan giltighetstid?

Nej, det finns inga kontantkort som är giltiga för alltid. Du måste alltså använda det eller ladda det för att det ska fortsätta vara aktivt.

Finns det kontantkort där laddningen är kvar tills den förbrukas?

Ja, alla kontantkort som använder ett saldo har kvar saldot tills det förbrukas. Dock kommer laddningen försvinna om du överskrider kontantkortets giltighetstid. Se därför till att inte låta kontantkortet förfalla.

Hur lång är giltighetstiden för kontantkort?

Giltighetstiden för kontantkortet varierar med operatör och avtal. Vanligen är giltighetstiden upp till 12 månader, men den kan också vara kortare.

Hur laddar jag mitt kontantkort?

Du laddar ditt kontantkort via operatörens hemsida eller app. Du kan även i vissa fall tanka med värdebevis från matbutiker och kiosker.