§1 Personuppgifter

Då eventuella beställningar och köp genomförs på någon av de rekommenderade operatörernas hemsida lagrar vi på Kontantkort.se aldrig några personuppgifter.

§2 Ansvar

Kontantkort.se är en mellanhand mellan dig som kund och de föreslagna operatörerna. Det vi erbjuder är jämförelser av kontantkort från svenska operatörer och har ingen del i det eller de avtal som eventuellt tecknas mellan dig som kund och den valda operatören. Vi står därför utan ansvar vid eventuella ekonomiska skador eller konflikter rörande kontantkort, överenskommelser eller avtal mellan dig som användare och operatören i fråga. Detta innebär även att Kontantkort.se inte kan ses som en part i eventuella tvister som uppstår mellan parterna som tecknat avtalet. Informationen på hemsidan håller vi uppdaterad så gott vi kan men då vi inte kan garantera att information alltid är 100 % korrekt kan vi inte heller hållas ansvariga för beslut som tas utifrån den tillhandahållna informationen.

För exakta villkor gällande respektive kontantkort hänvisar vi till operatörens hemsida.

Vid eventuella frågor kring och/eller problem med tjänst eller produkt hänvisar vi på Kontantkort.se till operatören frågorna gäller då tjänsten/produkten.

§3 Ändring av användarvillkor

Kontantkort.se har rätten att när som helst ändra användarvillkor för användning av sidan och ansvaret för att hålla sig uppdaterad kring dessa ligger på dig som kund. Genom att du använder sidan ger oss ditt godkännande av dessa villkor.