Beställa kontantkort utan personnummer

Tyvärr är det inte längre möjligt att beställa ett kontantkort utan personnummer eftersom det nu finns krav på att man måste registrera sitt kontantkort för att få använda det. När du har beställt kontantkort hos operatören ska du uppge ditt namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller något annat identifieringsnummer samt telefonnumret som är kopplat till tjänsten.

Därför måste du uppge dina personuppgifter

Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag om registering av kontantkort i syfte att effektivisera brottsbekämpande myndigheters arbete, då man har sett att oregistrerade kontantkort ofta används i samband med kriminell verksamhet.

Men det är även av praktiska skäl som operatörerna kräver att du ska uppge dina personuppgifter. Operatören ska till exempel kunna hämta din adress så de vet vart de ska skicka simkortet. Vissa operatörer har även åldersgräns på kontantkort vilket är ytterligare en anledning till att du måste ange ditt personnummer när du beställer ett kontantkort.

Kan man köpa kontantkort med utländskt personnummer?

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du i regel även identifiera dig med giltig utländsk id-handling, så som körkort, pass eller nationellt id-kort. I vissa fall måste du ta med dig dina id-handlingar och få hjälp med registreringen i butik, men det finns även operatörer som ger dig möjlighet att själv registrera ditt kontantkort med utländskt foto-id direkt på hemsidan. Kolla med din operatör vad som gäller för säkerhets skull.