Vilken operatör har bäst täckning?

Enligt flera oberoende tester av de svenska mobilnäten är det Telias nät som presterar bäst i dagsläget, men det är relativt jämnt mellan operatörerna och samtliga nät håller hög kvalitet överlag. Det som får Telia att sticka ut är den höga täckningsgraden i landet som helhet, även i landets norra delar och på landsbygden. På den här sidan ska vi berätta vad som är bra att tänka på när det gäller täckning, och varför det är viktigt att jämföra operatörernas täckningskartor när du ska välja kontantkort.

Hur utser man operatören med bäst täckning?

Det finns många olika analysföretag som regelbundet mäter kvaliteten på landets fyra mobilnät: Telias, Tres, Tele2:s och Telenors. Analysföretagen tittar dock på lite olika saker och använder olika slags mätmetoder, vilket kan vara bra att ha i åtanke. Vinnaren i ett test behöver inte nödvändigtvis vara den givna vinnaren i ett annat, utan det beror alltså på vad man har undersökt och hur undersökningen har gått till.

Med det sagt så hamnar Telia oftast i toppen i de flesta oberoende tester, oavsett mätmetod och mätkategorier. Vi har utgått ifrån Umlauts senaste mätning av mobilnäten, och här fokuserar man på de tre olika mätkategorierna tal, data och crowdsourcing. Mätningarna görs genom omfattande körtester i tre geografiska kategorier: storstäder, mindre städer och anslutningsvägar (connectivity roads). 

Info! Inom kategorin tal tittar Umlaut till exempel på samtalskvalitet och lyckade uppkopplingar, medan de inom data bland annat mäter hastigheterna vid upp- och nedladdning av filer, surf på webbsidor och streaming. Inom crowdsourcing testas upplevelsen av mobila appar under en mätperiod på 24 veckor.

Telia blev vinnaren på totalen och även inom varje mätkategori i det senaste testet (november 2022). Tele2 kom på andraplats, Tre på tredjeplats och Telenor på plats fyra.

Operatörer som delar nät har samma täckning

Något som är bra att ha i åtanke är att operatörerna som delar nät även har samma täckning. Kan du till exempel ha Telia där du bor passar Halebop lika bra, om man bara ser till täckningen det vill säga. Det finns ju andra faktorer som skiljer operatörerna åt, till exempel priser och utbudet av olika kontantkortsalternativ.

Därför är täckningen viktig när du väljer kontantkort

Täckningen är av stor betydelse när du väljer kontantkort eftersom det är en förutsättning för att du ska kunna ringa och surfa utan störningar och avbrott. Är täckningen inte tillräckligt bra där du använder ditt kontantkort blir samtalskvaliteten sämre och samtalen kan till och med brytas. Och det kommer gå långsammare att till exempel surfa och streama film och musik.

Så kollar du hur täckningen är där du bor

För att få en bild av hur operatörernas täckning är där du bor kan du kolla täckningskartorna. Kartorna finns på operatörernas respektive hemsidor, och för att få ett mer exakt resultat kan du söka på din adress och även se hur täckningen är i de olika nätverken. Täckningskartan kan förvisso inte ge några garantier på hur täckningen är i ditt område, men du får ändå en bra indikation på vad du kan förvänta dig. 

Klicka dig vidare till operatörernas täckningskartor här

Byt operatör om du inte är nöjd med täckningen

Eftersom det inte finns någon bindningstid eller uppsägningstid på kontantkort kan du enkelt byta till en annan operatör om du inte är nöjd med täckningen. Om du vill behålla ditt befintliga telefonnummer anger du det i samband med beställningen av ditt nya kontantkort.

Det som kan vara bra att tänka på är att kontantkortet kommer att avaktiveras om du inte använder eller laddar det minst en gång var tolfte månad. Först sätter operatören kortet på paus en månad och om du inte använder eller laddar kontantkortet under den månaden avaktiveras det för gott. Då förlorar du även ditt telefonnummer.

Faktorer som kan påverka täckningen – oavsett operatör

Oavsett vilken operatör du har kan täckningen påverkas av vissa yttre faktorer som man kanske inte tänker på. Här nedanför går vi igenom de vanligaste hindren och vad du själv kan göra för att förbättra täckningen.

Täckningen kan påverkas av

  • Din egen kropp eller att du håller mobilen ”fel”. Genom att använda handsfree eller headset kan du hålla din mobiltelefon en bit från din kropp. Försök att inte omsluta telefonen med handen eller förvara den i fickan för att få så bra täckning som möjligt.
  • Tjocka väggar. Om du märker att du har dålig täckning kan det vara bra att förflytta dig. Tjocka väggar och liknande kan dämpa signalen och det kan därför vara bra att gå utomhus om du upplever dålig täckning.
  • Berg, skog och stora folkmassor. Är du utomhus kan naturliga hinder som berg eller skog hindra signalerna från att nå fram. Befinner du dig på en plats med mycket folk är det troligtvis många enheter som försöker koppla upp sig mot samma mobilmast, vilket också kan försämra täckningen. Rör dig mot en friare eller lite lugnare plats och testa om täckningen blir bättre.
  • Att din enhet är för gammal. I vissa fall kan det helt enkelt vara din mobil eller surfplatta som är problemet. Äldre enheter kan inte ta emot lika många frekvenser från mobila signaler som nyare modeller kan, vilket kan påverka täckningen. Har du återkommande problem med täckningen, kan det vara dags att köpa en ny enhet.