Artiklar

För 15 år sedan var telefoner billigare än vad dagens telefoner är. Samtidigt behöll man vanligtvis sin mobiltelefon längre än vad som är vanligt idag. Dessa faktorer har tillsammans lett till att andrahandsmarknaden för mobiltelefoner har växt och idag är otroligt mycket större än i början av 2000-talet. Det här har i sin tur även påverkat hur vi ser på kontantkort och abonnemang. Vad för typ av mobilavtal du haft påverkar nämligen hur du bör gå till väga när du ska sälja en mobiltelefon du inte längre vill ha. Med ett kontantkort till mobil är din telefon vanligtvis inte knuten till en operatör och du behöver inte bry dig om ett eventuellt operatörslås. Ett kontantkort innebär även att du inte behöver ta hänsyn till avbetalning, bindningstid eller andra faktorer som låser dig till din nuvarande operatör och mobil på samma sätt som ett abonnemang gör. Har du en mobiltelefon med kontantkort finns det dock andra saker du bör tänka på vid försäljningen, och här nedan listar vi de 5 viktigaste punkterna.

1. Säkerhetskopiera och återställ

Troligtvis vill du behålla mycket av det innehåll du har på din iPhone. För att behålla allt innehåll gäller det att du gör en säkerhetskopia. Denna säkerhetskopia kan du sen flytta över till en annan iPhone. Väljer du att byta från en iPhone till en annan telefon så gäller det att du sparar det innehåll du vill ha kvar manuellt på t.ex. en dator. Här spelar det ingen roll om du använt ett kontantkort eller ett abonnemang. 

2. Logga ut från alla konton

På en iPhone kan du bland annat synkronisera innehåll mellan olika enheter, ladda ner appar och läsa mail. Den gemensamma nämnaren bland dessa funktioner är att de kräver att du är inloggad på ett användarkonto. För att personen som tar över din telefon inte ska kunna komma åt dina saker, t.ex. mail, så är det viktigt att du loggar ut från alla konton du varit inloggad på. Detta gör du vanligtvis i inställningar. Viktigast av allt är att du loggar ut från iCloud. Denna inloggning kan nämligen ligga kvar trots att du återställer din iPhone. 

3. Se över operatörslåset

Även om du har använt ett kontantkort i din iPhone så kan den vara operatörslåst. Det enklaste sättet att kolla detta på är att kontakta Apple som kan kontrollera om din operatör är låst och i såna fall till vilken operatör. Skulle din iPhone vara operatörslåst så finns det två lösningar:

  • Sälj din iPhone med operatörslås. Du kan självklart välja att sälja din iPhone med operatörslås. Det här innebär dock att köparen endast kan använda iPhonen med ett kontantkort eller abonnemang från den operatör som iPhonen är låst till. Det är därför viktigt att du berättar om operatörslåset i din annons/för köparen.
  • Ta bort operatörslåset. I de allra flesta fall kan du betala operatören för att de ska ta bort operatörslåset. Detta kostar som mest några hundralappar och innebär att din iPhone kan användas med vilket kontantkort/mobilabonnemang som helst.