På Kontantkort.se används cookies. Detta för att göra navigeringen lättare och för att ge besökaren den information som efterfrågas. Cookies används också i syfte att mäta trafikflödet av besökare på Kontantkort.se samt för att inhämta olika slags statistik med målet att förbättra den tjänst som webbplatser erbjuder.  De som besöker Kontantkort.se godkänner per automatik att sidan får använda cookies. Detta förutsatt att inte en Inaktivering har skett gällande cookies i webbläsarens inställningar.

Vad är en cookie?

När du besöker Kontantkort.se skickas en liten textfil till din webbläsare (Cookie). Detta oavsett om besök sker från en dator, smartphone eller en surfplatta. I och med det kan Kontantkort.se se om du återkommer till sidan och därmed utgå från den insamlade informationen för att förbättra användarupplevelsen. Exempelvis kan inställningar gällande språk sparas och därmed användas vid nästa besök.  Därmed spelar Cookies en mycket stor roll i hur en besökare upplever Kontantkort.se. Skulle cookies tas bort är risken stor att du som besökare blir irriterad vid besök på sidan, exempelvis genom att information får uppges flera gånger.

Olika slags cookies

Cookies finns i två olika varianter. Det ena är permanenta cookies och det andra är temporära cookies. De temporära kallas även för sessionscookies.

Sessionscookies

Det som karaktäriserar sessionscookies är att de enbart sparas temporärt i den enhet som används när besök sker på Kontantkort.se. Så fort du lämnar webbplatsen kommer denna cookies försvinna. Därmed sparas ingenting permanent.

Permanenta cookies

De permanenta cookies som används på Kontantkort.se blir sparade (i form av en extremt liten textfil) på den enhet som används vid besöket på sidan. Dessa finns kvar under en längre tid och kan därmed läsas av de gånger du åter besöker Kontantkort.se. De kan försvinna genom att de helt enkelt upphör att gälla, att de blir överskrivna av andra cookies (som då även är permanenta) eller att de manuellt raderas från den webbläsare som används. Dessa cookies används på Kontantkort.se för att se besöksbeteende och även upptäcka felaktigheter på sidan.

För mer information om cookies, fakta om hur du kan se vilka slags cookies som Kontantkort.se använder sig av samt råd om hur de kan hanteras se http://www.allaboutcookies.org.

Kontantkort.se och cookies

Den information som insamlas via cookies används för att skapa en användarvänlig webbplats och för att anpassa det innehåll som publiceras på sidan. Informationen används även till att skapa innehåll som anses så relevant som möjligt av besökaren. Därmed är målet med cookies på Kontantkort.se att:

 • Kontantkort.se ska se om användare återkommer och därmed följa tidigare inställningar/val på sidan så att den blir mer användarvänlig
 • Skapa en enklare navigering för besökaren
 • Skapa statistik gällande antal besökare och besökstrafik.
 • Förbättra Kontantkort.se gällande användarvänlighet utifrån hur besökarna använder sidan
 • Öka marknadsföringsmöjlighet genom att se olika målgrupper och därmed kunna vända sig direkt till denna grupp.
 • Minska mängden av markandsföring som inte upplevs relevant för besökaren. Detta utifrån olika målgrupper

Vad sparas i de cookies som skapas av Kontantkort.se?

De cookies som sparas anger aldrig din identitet. Dessa innehåller däremot exempelvis:

 • De inställningar som genomförts på Kontantkort.se
 • Information gällande vilken slags reklam som setts och vilka sidor som besökts.
 • Information om hur besökaren har navigerat på och använt sig av Kontantkort.se
 • Webbläsare som används vid besöket.
 • Cookies används även från andra leverantörer som erbjuder tjänster för att mäta trafik. Dessa kan göra annonshanteringen betydligt enklare samtidigt som de kan förbättra funktion- och användarvänlighet på Kontantkort.se

Går det att stoppa användandet av Cookies?

Vi rekommenderar att cookies används på Kontantkort.se. Detta för att du ska få en så bra funktionalitet och användarvänlighet som möjligt. Genom de inställningar som finns i webbläsaren accepterar du, eller accepterar du inte, cookies. Dessa inställningar kan ställas på tre olika lägen:

 • Alla cookies blir automtiskt sparade i den enhet som används vid besök på Kontantkort.se
 • Vid varje besök ställs en fråga om cookies ska vara tillåtna att sparas eller inte
 • Cookies sparas aldrig.

Inställningar för att hindra användandet av cookies sker i webbläsarens inställningar. Där kan man alltså ställa in att cookies aldrig sparas av Kontantkort.se. Beroende på vilken av de olika webbläsarna som används sker denna inställning på olika sätt. Självklart kommer Kontantkort.se även kunna användas trots att cookies stängts av. Däremot kan användarupplevelsen bli sämre.

Så gör du inställningar för cookies i olika webbläsare

Följ länkarna nedan för att se exakt hur inställning ska ske i olika webbläsare för att därigenom hantera cookies.

Ytterligare information gällande cookies kan läsas på www.pts.se

Filip Svensson
Filip Svensson Skribent filip.svensson@kontantkort.se