Man surfar på mobiltelefonMobiloperatörernas intäkter för mobilabonnemang minskade med 2 procent under första halvåret. Foto: Don Pablo/Shutterstock.com

Undersökningar

Mobiloperatörernas intäkter för mobilabonnemang har minskat under det första halvåret av 2019, visar en undersökning från PTS. Samtidigt som intäkterna minskar fortsätter mobilsurfandet att öka. Det går dock ingen nöd på mobiloperatörerna, vars intäkter i stället ökar kraftigt på annat håll.

Det har skett ett trendbrott inom svensk telekommarknad. För första gången på länge har mobiloperatörernas intäkter från mobilabonnemang minskat. Det visar en undersökning från PTS, Post och telestyrelsen. Under första halvåret minskade intäkterna med 2 procent jämfört med året innan.

Anledningen till att intäkterna minskat beror i första hand på att mobilabonnemangen utan surf har minskat, samt att de rörliga intäkterna har minskat med 18 procent.

Datatrafiken fortsätter att öka

Trots att intäkterna har minskat har datatrafiken i mobilnäten ökat stadigt under flera års tid. Bara under det första halvåret ökade datatrafiken med hela 23 procent.

Ännu mer ökade datatrafiken för bara mobilt bredband, den trafiken ökade med 35 procent. Det är ett tydligt trendbrott då den inte ökade alls föregående mätperiod. Det beror till stor del på att det nu finns fler erbjudanden som omfattar obegränsad data.

Ett annat intressant konstaterande PTS kan göra i sin undersökning är att allt fler samtal sker i 4G. Numera rings ungefär 41 procent av alla samtal via 4G-näten. Nästan hela den tillväxten har skett på ett par år.

Intäkterna ökar inom andra tjänster

Även om mobiloperatörernas intäkter för mobilabonnemang minskar går det ingen nöd på operatörerna. Intäkterna ökar inom många andra områden, framförallt röst- och meddelandetjänster, samt inom IoT.

PTS generaldirektör, Dan Sjöblom, säger att det är en förändring som just nu pågår och PTS har för avsikt att följa och undersöka operatörernas nya tjänster mer ingående framöver.