Kollage med mobilmast och Telias lila loggaTelia är Sveriges första mobiloperatör att erbjuda helt förnybar el. Foto: JonGado och A. Aleksandravicius/Shutterstock.com

Undersökningar

Telia har nyligen satt upp flera miljömål. Bland annat ska företaget vara koldioxidneutralt vid 2030. Redan nu har man dock nått flera milstolpar. Bland annat är all el från Telia helt förnybar och den har fått märkningen Bra Miljöval.

Vi lever i ett samhälle där vi blir allt mer miljömedvetna. Telia är bara ett av många företag som arbetar för en mer hållbar verksamhet. Nu blir mobiloperatören ett än mer miljövänligt val när deras el blir märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Märkningen som Telias el får innebär att den är helt och hållet förnybar. Dessutom håller elproduktionen högt ställda krav med hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor.

Telia Sveriges hållbarhetschef, Anna Augustsson, säger att Telia är det hållbara valet för den som vill chatta, prata i telefon eller streama på ett miljövänligt sätt. Genom samarbetet med Naturskyddsföreningen vill Telia göra det lättare för kunderna att göra ett klimatsmart val.

Telia ska vara koldioxidneutralt 2030

Telia har nyligen satt upp nya miljömål. Ett av målen är att Telia ska vara helt koldioxidneutrala år 2030. Dessutom ska man inte heller ge upphov till något avfall. Målsättningen omfattar inte bara Telias egen verksamhet utan ska gälla hela värdekedjan.

Anna Augustsson säger att Telia ska ta ansvar för att minska sin egen miljöpåverkan, men man ser även en möjlighet att bidra med nya lösningar som gör kunderna och samhället i stort mer hållbara.

Telias miljöarbete pågår på flera plan hela tiden. Bland annat har operatören ett samarbete med tech-bolaget Einride för att få till mer hållbara transporter.

Telia är Sveriges mest hållbara operatör

Det hållbarhetsarbete som Telia bedriver har operatören fått pris för. Tidigare i år utsågs nämligen Telia till landets mest hållbara telekomoperatör i den nordiska varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index. Telia fick dessutom bättre resultat än tidigare år.

Undersökningen baseras på omkring 30 000 intervjuer med konsumenter på den nordiska markanden. Undersökningen har genomförts varje år sedan 2011 och sedan 2017 har även beslutsfattare i stora svenska företag fått tycka till i undersökningen.