Johan Dennelind vd på Telia.

Rapporter

Telia har överlag haft ett lyckat år. Detta framgår av deras delårsrapport för 2018. I rapporten framgår det bland annat att företaget har haft en ökad nettoomsättning och att deras fria kassaflöde ökat under perioden. 

Det totala nettoresultatet har dock fallit. Överlag kunde man även presentera en kostnadsminskning, vilket även har varit målet för 2018. 

Under året har även omfattande investeringar medfört, vilket innebär att man under kommande år kan vara verksamma inom flera områden. Man har även stärkt sin position i Norge, vilket förväntas ge stora intäkter under kommande år. 

Telia går starkt framåt trots minskat nettoresultat 

Även om nettoresultatet har minskat för Telia har inte deras ambitioner följt samma trend. Under året rapporterade man om förvärv av norska telekom verksamheter för totalt 21 miljarder norska kronor, samt ett köp av Bonniers tv-verksamhet för 9 miljarder kronor. 

Köpen överskuggar till viss del de siffror som presenteras i årsredovisningen, då affärerna mötts både av kritik och förväntan. I en kommentar till delårsredovisningen säger vd Johan Dennelind att han är mycket nöjd med båda affärerna. 

Enligt Dennelind är båda uppköpen helt i linje med Telias strategi. Enligt honom har man dels lyckats bli en tydlig utmanare på den norska marknaden där man får ett helhetsutbud samt en stark förankring till företagskunder i landet. 

Köpet av Bonnier påstås ge en ökad kompetens och tjänsteutbud med ett lokalt innehåll som i kombination med befintliga tjänster ska ge ett konvergerat erbjudande till kunderna. 

Marknadstrenderna gynnar Telia 

Ytterligare ett faktum som Johan Dennelind väljer att lyfta är de gynnsamma trenderna inom mobilmarknaden. Bland annat nämner han att man i Sverige lyckats öka sina intäkter från mobila tjänster med 1,9 procent. 

För Telias traditionella tjänster ser man dock en tydlig minskning i intäkterna, vilket gäller för hela marknaden. 

Telia kan även rapportera en liknande utveckling inom andra marknader. I Finland och Baltikum växer Telias marknadsandelar inom mobila tjänster, trots prishöjningar i Finland. 

Framtiden för Telia ser i dagsläget ljus ut, om de stora förvärv som genomförts visar sig lönsamma kan nästa rapport komma att överträffa förväntningarna.