närbild på person som håller i smartphone utomhus, internet of things-symbolerAtt auktionen blir av är en förutsättning för att 5G-utbyggnaden ska komma vidare i Sverige. Foto: thinkhubstudio/Shutterstock.com

Mobilnät

Den 19 januari planerar Post- och telestyrelsen på nytt att genomföra den omtalade 5G-auktionen. Tack vare ett upphävt beslut är det nu möjligt för myndigheten att tilldela frekvenserna, trots att de slutliga villkoren inte har fastställts helt och hållet ännu.

Den stora förväntan på 5G-auktionen i november vändes till besvikelse när Post- och telestyrelsen (PTS) tvingades ställa in. Mobiltillverkaren Huawei hade överklagat PTS beslut att fasa ut deras teknik ur svenska mobilnät.

Till följd av detta beslöt Förvaltningsrätten att villkoren för auktionen skulle sluta gälla, i väntan på att frågan prövas i rätten. Det ledde i sin tur till att PTS fick skjuta upp auktionen till framtiden.

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut

Men nu har kammarrätten gett andra besked. De anser att villkoren som rör Huawei i stället ska fortsätta gälla, i väntan på att beslutet prövas slutgiltigt. Därför upphävde de förvaltningsrättens beslut.

Tack vare detta besked har PTS nu kunnat sätta ett nytt datum för auktionen. De har kontaktat alla aktörer som är inblandade och meddelat att auktionen inleds den 19 januari.

PTS: Viktigt att genomföra auktionen inom kort

I ett pressmeddelande skriver PTS att auktionen bör genomföras så snart det är möjligt. Den är helt avgörande för Sveriges utveckling av 5G-nätet, och för att såväl tillväxten och konkurrensen mellan operatörerna ska få rätt förutsättningar.

Därför vill myndigheten få ut frekvenserna på marknaden så snart som möjligt. Det är deras mål även för kommande tilldelningar i framtiden.

En säkerhetsfråga för Sveriges framtida mobilnät

När det gäller kammarrättens beslut är PTS positiva till detta. De skriver att frågan handlar om Sveriges säkerhet, och därför är av stort intresse för det svenska samhället att rätt villkor gäller.

De tillståndsvillkor som förbjuder Huaweis produkter i framtida nät har tagits fram tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Värt att notera är att det ännu inte är klart om Huawei verkligen får uteslutas ur nätet eller inte. Villkoren som gäller för tillfället är preliminära, och huvudfrågan väntar fortfarande på slutlig prövning i rätten.