Artiklar

Sedan sommaren 2017 har begreppet ”roam like at home” slagit igenom. Det grundar sig i regleringarna kring huruvida mobiloperatörer får ta ut avgifter utomlands. Detta ska vara mer förmånligt för alla mobilanvändare. Det finns dock fortfarande några problem denna fria surf. Dessa problem kan generera till extra avgifter som dras av från ditt kontantkort. 

Surfa utomlands med ditt kontantkort

”Roam like att home” innebär att du ska kunna surfa utomlands på samma sätt som du surfar hemma. Tidigare har utländska operatörer kunnat ta ut stora avgifter för att turister ansluter sig till deras nätverk. Ett EU-beslut gör nu att teleoperatörerna inte får ta ut dessa roamingavgifter längre, varken för abonnemang eller kontantkort.  

Innebörden av detta är att det inte finns några extra avgifter för varken samtal, sms eller surf. Du med kontantkort behöver inte längre vara rädd för att hela ditt tankade belopp försvinner på några sekunder. Vanligtvis reser många utomlands och det första de gör är att stänga av roamingen. Detta för att så fort du är ansluten till ett utländskt nät, dras stora avgifter. Nu är det istället fritt fram att surfa som om du vore i ditt hemland.

Alla kontantkort har inte fri EU-surf

Att ha fri surf när du åker utomlands är en lättnad för många. Innan du reser iväg finns det däremot några saker som bör hållas koll på. De nya regleringarna innebär inte alltid att du har helt obegränsad fri surf. Det är möjligt för operatörer att begränsa denna. Detta beror på vilken operatör och kontantkort du har idag. Om du vill surfa såväl hemma som i utlandet krävs det att du har ett kontantkort med surf

4 dolda avgifter som kan tillkomma

Under dessa omständigheter kan roaming utomlands kosta: 

  1. Om du är utomlands för länge. Är du borta i mer än fyra månader om året måste du kunna bevisa varför. Det ska finnas en god anledning till att du ska använda ett utländskt nätverk så länge. Ett rimligt skäl är utlandsstudier. 
  2. Om du behöver använda en satellittelefon. När du behöver ringa nödsamtal från platser som inte har tillgång till nätverken behövs en satellittelefon. Det kan exempelvis röra sig om att du är på en båt. Då kopplar du istället upp dig till satellitnätverket, vilket kostar extra för dig med kontantkort.
  3. Om den fria surfen blir en förlustaffär för operatörerna. Det finns en livlina för mobiloperatörerna. Om det skulle visa sig att den fria EU-surfen är en tydlig förlustaffär kan de ta ut tilläggsavgifter. Denna avgifter dras då från ditt kontantkort.
  4. Om du har en begränsad surfpott. Operatörer har rätt att begränsa mängd data som är möjlig att använda inom EU. Du kan ha 20 GB tillgängligt hemma, men enbart 10 GB går att utnyttja utomlands. Om du överskrider denna pott kan du behöva betala för att få tillgång till mer. Detta gör du med pengarna på ditt kontantkort. Se därför till att ha tillräckligt med pengar på ditt kontantkort innan du åker utomlands, bara som en säkerhet.